Breaking News

Generali, Metlife, VCLI… chưa đáp ứng được yêu cầu về vốn chủ sở hữu

Tại hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2019 ngày 29/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm cần chủ động nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực  kinh doanh.
một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có tình hình vốn chủ sở hữu không đáp ứng quy định như Generali, Metlife, VCLI….(ảnh minh họa)một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có tình hình vốn chủ sở hữu không đáp ứng quy định như Generali, Metlife, VCLI….(ảnh minh họa)

Generali, Metlife, VCLI… chưa đáp ứng về vốn chủ sở hữu

Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm cần chủ động nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực kinh doanh. 

Cùng với đó, rà soát lại các hoạt động kinh doanh, các sản phẩm bảo hiểm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm theo cách thức hiệu quả cao nhất. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, tránh cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng an toàn về thị trường tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải  

Theo thống kê từ Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, năm qua, năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm được tăng cường.

Đã có 18 doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện tăng vốn điều lệ, trong đó có 13 doanh nghiệp bảo hiểm và 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với tổng số tiền là hơn 20.400 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt hơn 38.000 tỷ đồng.

Báo cáo tại Hội nghị cũng cho biết, trước tình hình lãi suất Chính phủ giảm, Cục quản lý và giám sát bảo hiểm đã chủ động theo dõi tình hình tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm, làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có tình hình vốn chủ sở hữu không đáp ứng quy định như Generali, Metlife, VCLI….

Đồng thời, có công văn yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao khả năng thanh toán, bổ sung vốn, quản lý dòng tiền, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp bảo đảm quyền lợi và cam kết với khách hàng, rà soát hoạt động đầu tư, tính toán mức lãi suất.

Liên quan đến tiềm năng của thị trường, tại Hội nghị, ông Hải cũng khẳng định dư địa để các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động cũng như tương lai phát triển các sản phẩm bảo hiểm tại Việt Nam còn rất lớn.

Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm cũng cho rằng, tiềm năng của bảo hiểm vẫn còn rất lớn sau khi kết thúc năm 2018 với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, từ công tác xây dựng thể chế, đến kết quả kinh doanh, chất lượng tăng trưởng của các doanh nghiệp bảo hiểm.

“Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã đạt chỉ tiêu về doanh thu, tổng tài sản, đầu tư, dự phòng, tổng nguồn vốn… với mức tăng trưởng 2 con số và nhiều doanh nghiệp bảo hiểm có lãi trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhưng tiềm năng của bảo hiểm trong tất cả các lĩnh vực trong xã hội còn rất lớn, trong khi đó công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm còn chưa theo kịp đòi hỏi của thị trường”, ông Khánh nói.

Người đứng đầu Cục quản lý và giám sát bảo hiểm cũng cho rằng việc hoàn thiện cơ chế chính sách cùng với việc nghiên cứu hoàn thiện một số đề án, đặc biệt là Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)... sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, tháo gỡ cơ bản những khó khăn vướng mắc hiện nay. 

Hiện, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 

Cũng tại Hội nghị, ông Hải đã đề nghị Cục quản ký và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế pháp luật về thị trường bảo hiểm và trọng tâm là xây dựng triển khai kế hoạch cụ thể về Đề án tái cấu trúc thị trường bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trình Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đặt mục tiêu tăng trưởng 20% trong năm 2019

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, năm 2018 thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; cơ chế chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện, các doanh nghiệp bảo hiểm cơ bản đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển hiệu quả.

Cụ thể, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt hơn 160.000 tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP. Doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt hơn 27.000 tỷ đồng.

Năm 2019, cơ quan quản lý thị trường cũng dự kiến mức tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững, hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng, góp phần ổn định nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. 

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; đồng thời, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường.

Năm 2018, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước 321.000  tỷ đồng

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, năm 2018 Tổng tài sản toàn thị trường ước đạt hơn 394 nghìn tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước), trong đó doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt hơn 311 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt gần 83 nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt hơn 321 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so cùng kỳ năm trước). Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt hơn 81 nghìn tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm trước).

 

Tại hội nghị, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm cho biết, trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực bảo hiểm đã được đẩy mạnh, góp phần tạo lập môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch.

Trong đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 5 nghị định và 1 quyết định. Một số đề án đang được nghiên cứu hoàn thiện như: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), nghị định về bảo hiểm vi mô, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Về quản lý, giám sát, cũng theo ông Tuấn, năm qua, Cục đã hoàn thành kiểm tra chuyên đề tại 4 DNBH phi nhân thọ và 4 DN môi giới bảo hiểm; lưu hành kết luận thanh tra tại 7 DNBH và kết thúc thanh tra tại 3 DNBH. Qua đó đã chấn chỉnh các DN có sai phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế, góp phần tăng tính răn đe, đảm bảo nghiêm minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. 

Kim Lan

No comments