Breaking News

Thị trường bảo hiểm: Tăng trưởng mạnh, hiệu quả cao

Thị trường BH trong năm 2018 phát triển an toàn và bền vững. Năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị điều hành và quản trị rủi ro của các DNBH đã được nâng cao. 

bh
Ảnh minh họa
“Nhìn lại năm 2018 có thể thấy, nhiều nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã kịp thời được đưa ra, giúp thị trường BH đạt được những kết quả tích cực; tăng trưởng bình quân 23%/năm; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 324.644 tỷ đồng. Hiện 6 giải pháp đồng bộ cũng được cơ quan quản lý đưa ra, hứa hẹn một năm 2019 thành công hơn của ngành BH”, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Phùng Ngọc Khánh nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN trước thềm xuân mới.

* PV: Năm 2018 đã khép lại, xin ông một vài đánh giá chung về tình hình hoạt động cũng như kết quả đạt được của thị trường BH?

- Ông Phùng Ngọc Khánh: Có thể thấy, thị trường năm 2018 đã phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu BH đa dạng của các tổ chức, cá nhân. Thị trường ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí trong nền kinh tế - xã hội, thể hiện qua những con số nổi bật.
khan 
 Ông Phùng Ngọc Khánh

Cụ thể, kết thúc năm 2018, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 390.717 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017; tổng số tiền đầu tư của các DNBH ước đạt 324.644 tỷ đồng, tăng 31%; tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 247.500 tỷ đồng, tăng 31%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 82.584 tỷ đồng, tăng 26%. Tổng doanh thu BH ước đạt 151.001 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 23%/năm, (giai đoạn 2011-2015 là 23%, 2016 - 2018 là 21%) - đây là năm thứ 8 thị trường BH tiếp tục đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 20%, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Hàng tháng các DNBH chi bồi thường trung bình khoảng 2.500 tỷ đồng.

* PV: Nhìn lại hoạt động của ngành BH năm 2018 điều gì làm ông thấy hài lòng nhất?

- Ông Phùng Ngọc Khánh: Thị trường BH trong năm 2018 phát triển an toàn và bền vững. Năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị điều hành và quản trị rủi ro của các DNBH đã được nâng cao.

Khung khổ pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh BH tiếp tục được hoàn thiện. Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 quy định về BH cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BH, kinh doanh xổ số... Các văn bản mới được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ hỗ trợ DNBH nâng cao năng lực nhận BH, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ DNBH triển khai các sản phẩm mới... Qua đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm các quy định của pháp luật về kinh doanh BH, nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, giám sát và vận hành thị trường BH.
Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 390.717 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017; tổng số tiền đầu tư của các DNBH ước đạt 324.644 tỷ đồng, tăng 31%; tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 247.500 tỷ đồng, tăng 31%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 82.584 tỷ đồng, tăng 26%.


* PV: Được biết, năm 2018, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã được Cục QLBH đẩy mạnh. Ông kỳ vọng gì vào sự phát triển của thị trường khi hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh BH ngày càng được hoàn thiện?

- Ông Phùng Ngọc Khánh: Có thể thấy, khung khổ pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh BH ngày càng được hoàn thiện, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi cho sự phát triển của thị trường, đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế. Trong giai đoạn 2011 - 2018, 41 văn bản quy phạm pháp luật (10 nghị định, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 27 thông tư của Bộ Tài chính) đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới tập trung vào các mục tiêu tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho DNBH tăng trưởng hiệu quả, tăng cường quản trị doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo an toàn tài chính và bảo vệ quyền lợi của người tham gia BH, thu hút các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực BH.

Với việc hành lang pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh BH không ngừng được hoàn thiện, tôi kỳ vọng, thị trường BH sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, bền vững thu hút ngày càng đông các nhà đầu tư tham gia vào thị trường; vai trò của thị trường BH đối với nền kinh tế ngày càng được nâng cao.

* PV: Để thị trường BH năm 2019 tiếp tục phát triển bền vững phù hợp với quá trình mở cửa song vẫn đảm bảo quyền lợi của DNBH cũng như quyền lợi của bên mua BH. Cần những giải pháp gì, thưa ông?

- Ông Phùng Ngọc Khánh: Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường BH, trong năm 2019, Bộ Tài chính sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, bao gồm giải pháp chung cho cả thị trường BH và các giải pháp riêng đối với BH nhân thọ, BH phi nhân thọ và dịch vụ bổ trợ BH.

Thứ nhất, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho thị trường BH, cụ thể, trong quý I/2019 sẽ trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh BH; đồng thời xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành. Thứ hai, khuyến khích DN phát triển và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối BH; thứ ba, khuyến khích, hỗ trợ các DN phát triển và đa dạng hóa sản phẩm BH; thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền về BH; thứ năm, thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường BH; thứ sáu, tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp.

Đối với lĩnh vực BH phi nhân thọ sẽ nâng cao tính an toàn hệ thống, năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các DNBH. Đối với lĩnh vực BH nhân thọ sẽ khuyến khích DN phát triển các dòng sản phẩm mới; đồng thời, có cơ chế chính sách để phát triển các sản phẩm có ý nghĩa cộng đồng và an sinh xã hội cao...

Với những nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BH, thị trường BH Việt Nam sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các nhà đầu tư có uy tín; thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng hiệu quả, bền vững và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế, xã hội.

* PV: Xin cảm ơn ông!
Hồng Chi

No comments