Breaking News

Sun Life Việt Nam ra mắt SUN – Sống Chủ Động

Sun Life Việt Nam vừa chính thức ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “SUN – Sống Chủ Động” cung cấp cho khách hàng một giải pháp bảo hiểm với quyền lợi bảo vệ và tích lũy vượt trội.
Sun Life Việt Nam ra mắt SUN – Sống Chủ Động

Cụ thể, ngoài quyền lợi chính bảo vệ tài chính trọn đời trước các rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, sản phẩm này cho phép khách hàng được tạm ứng không tính lãi khi không may bị ung thư giai đoạn cuối, đảm bảo gia tăng bảo vệ không cần thẩm định tại một trong các sự kiện làm gia tăng trách nhiệm tài chính, hưởng lãi suất đảm bảo không thấp hơn mức cam kết trong suốt thời hạn bảo hiểm, dịch vụ rút tiền định kỳ tự động hoàn toàn miễn phí cho mục tiêu tích lũy và thực hiện kế hoạch hưu trí…. 

Tuổi tham gia sản phẩm từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi, với thời hạn bảo hiểm lên đến 100 tuổi.

Cùng với Sun – Sống Chủ Động, khách hàng cũng sẽ có nhiều lựa chọn các sản phẩm bổ sung nhằm gia tăng các quyền lợi bảo vệ cho bản thân và gia đình trước bất kỳ rủi ro nào trong cuộc sống.

No comments