Breaking News

BIC được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018

 
Theo bảng xếp hạng VNR500 - 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 - vừa được công bố, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần đầu tiên được công nhận là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 
BIC hiện là một trong 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc và đứng trong Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.
Năm 2018, hoạt động kinh doanh của BIC tiếp tục ghi nhận những kết quả khả quan. Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so với năm 2017, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 190 tỷ đồng, tăng trưởng 2,2% so với năm ngoái, hoàn thành 100% kế hoạch năm.
Bảng xếp hạng VNR500 - 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - được công bố thường niên từ năm 2007 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report, với sự tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước - đặc biệt có GS John Quelch, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard, kết hợp phân tích trên các tiêu chí về doanh thu thực tế của doanh nghiệp, tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và các chỉ số khác như: chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín truyền thông của doanh nghiệp…
N.Lan

No comments