Breaking News

Việt Nam - Lào - Campuchia - Thái Lan: Hợp tác chặt chẽ về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới

Đẩy mạnh triển khai Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm (BH) bắt buộc xe cơ giới của ASEAN giữa các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia.

bh
VINABAI và Hiệp hội Bảo hiểm Lào thảo luận để tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.
Sẽ góp phần tăng cường bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân các nước khi tham gia giao thông, góp phần tạo thuận lợi hóa thương mại trong khu vực…

Đẩy mạnh triển khai bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới quá cảnh

Cơ quan quốc gia thực hiện Nghị định thư số 5 của Việt Nam (VINABAI) vừa phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Tổng công ty Bảo Việt tổ chức Hội thảo triển khai Nghị định thư số 5 về Chương trình BH bắt buộc xe cơ giới của ASEAN giữa các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát BH (QLBH), Chủ tịch VINABAI cho biết: Nghị định thư số 5 về Chương trình BH bắt buộc xe cơ giới của ASEAN được các Bộ trưởng Bộ Tài chính ASEAN ký kết ngày 8/4/2001 tại Kuala Lumpur nhằm thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh giữa các nước. Trên cơ sở đề xuất của Thái Lan, ngày 24/9/2009, tại Bangkok, 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác thí điểm BH bắt buộc xe cơ giới quá cảnh.

Báo cáo tại hội thảo cho thấy, thời gian qua, các nước đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: rà soát các quy định về BH bắt buộc xe cơ giới; thử nghiệm việc cài đặt và vận hành hệ thống phần mềm chung giữa các nước để quản lý việc cấp giấy chứng nhận BH, thanh toán bồi thường đối với xe cơ giới quá cảnh tham gia BH bắt buộc tại 4 nước. Tuy nhiên, do một số vướng mắc trong quá trình triển khai như: tỷ lệ hoa hồng khác nhau, hình thức khai thác bồi thường chưa thống nhất…, vì vậy, hiện tại mới chỉ có Thái Lan và Lào thực hiện cấp thẻ xanh - Blue card.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Napadon Santipakorn, Tổng giám đốc Công ty bảo vệ nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ Thái Lan cho rằng, việc ký kết thỏa thuận theo Nghị định thư số 5 giữa các nước Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan để thúc đẩy phát triển các công cụ BH, mở rộng cấp đơn BH, thẻ xanh cũng như quyết định xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu BH bắt buộc…, đã thể hiện nỗ lực của các quốc gia nhằm cung cấp sản phẩm BH để bảo vệ cộng đồng ASEAN. Vì vậy các nước thành viên cần hỗ trợ, tạo thuận lợi cho chính sách BH hoàn thành mục tiêu là bảo vệ cho người dân trong cộng đồng các nước ASEAN.

Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng cho biết: Thị trường BH phi nhân thọ Việt Nam hiện có 27/29 doanh nghiệp triển khai BH bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Tổng doanh thu phí BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong giai đoạn từ 2008 - 2017 đạt khoảng 18.998 tỷ đồng. Trên tinh thần hợp tác, xây dựng, các quốc gia thành viên sẽ hướng tới mục tiêu chung triển khai thành công cấp thẻ xanh giữa các nước thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình BH bắt buộc xe cơ giới của ASEAN.

Tại hội thảo, đại diện các nước thành viên cũng đã cập nhật về tình hình xây dựng pháp luật, kết quả triển khai BH bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; tình hình triển khai Nghị định thư số 5; hệ thống cơ sở dữ liệu BH bắt buộc xe cơ giới ASEAN (ACMI) trong khu vực…

Việt Nam và Lào thống nhất dự thảo MOU

Hội thảo cũng đi đến một số thống nhất trong việc triển khai thực hiện Nghị định thư số 5, cụ thể: Việt Nam và Lào đã thống nhất được dự thảo biên bản ghi nhớ (MOU) và cách thức triển khai, đại diện 2 doanh nghiệp BH được giao thực hiện Nghị định thư số 5 của 2 nước là Bảo Việt và

Allianz Lào sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác cụ thể về cách thức bồi thường, về hình thức bán hàng... Giữa Việt Nam và Campuchia cũng thống nhất sẽ rà soát lại MOU đã ký trước đây (năm 2011), trường hợp cần thiết sẽ sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế triển khai. Đại diện doanh nghiệp BH của 2 nước là Bảo Việt và Forte Insurance (Cambodia) sẽ thảo luận, ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể về quy trình cấp đơn BH, bồi thường, giám định hộ,  Blue card và phần mềm ACMI. Giữa Việt Nam và Thái Lan thống nhất trong việc thiết lập, vận hành phần mềm ACMI…

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định thư số 5, đại diện Cục QLBH nhấn mạnh: Cần tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, trường hợp cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với quy định của các nước. Đồng thời, thảo luận phương án thực hiện Chương trình BH bắt buộc xe cơ giới quá cảnh theo Nghị định thư số 5 giữa các nước, góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện theo các định hướng, lộ trình đã được thống nhất tại Hội đồng các Cơ quan quốc gia thực hiện Nghị định thư số 5.

Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên cần tăng cường đối thoại, hợp tác với VINABAI; kịp thời chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Tổng công ty Bảo Việt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp BH của Lào (Aliianz), Campuchia (Forte) triển khai thực hiện Nghị định thư số 5, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân các nước khi tham gia giao thông.

No comments