Breaking News

Truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trước cơ hội 4.0

Vừa qua (31/10), tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo tổ chức Hội thảo với chủ đề "Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0".

Truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trước cơ hội 4.0

Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo đã nhấn mạnh sự đa dạng trong tuyên truyền về đề tài BHXH, BHYT. Đây chính là cầu nối quan trọng giúp từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết chia sẻ và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với chính sách lớn về bảo hiểm xã hội, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Hơn 20 tham luận của các nhà báo gửi đến hội thảo là những đóng góp của những kết quả nghiên cứu chuyên sâu, những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu và những đề xuất có ý nghĩa về BHXH, BHYT. 
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, vì vậy, các tham luận cũng đề cập đến những thách thức lớn của hoạt động truyền thông và vai trò của báo chí trong lĩnh vực này. 
Khi tuyên truyền phải đặc biệt chú trọng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…, chú ý đến tính nhân văn và công tâm. Đó cũng là trách nhiệm chung của báo chí trong tuyên truyền về BHXH, BHYT.
Hội thảo là diễn đàn quan trọng góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về BHXH đối với sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội trong thời kỳ mới, không ngừng thắt chặt mối quan hệ đồng hành, hợp tác, cùng chia sẻ mọi khó khăn, thuận lợi giữa giới báo chí và BHXH Việt Nam, qua đó hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển và phồn vinh của xã hội.

Kim Đức

No comments