Breaking News

[Infographic] Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019

Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động (NLĐ) sẽ có sự thay đổi từ ngày 1/1/2019.

No comments