Breaking News

Bảo Việt nhân thọ Yên Bái: Hội nghị khách hàng và chi trả quyền lợi bảo hiểm

Tại Hội nghị, đại diện Công ty đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển và những thành công; các giải pháp tài chính; sản phẩm; quyền lợi người tham gia bảo hiểm được nhận và đưa ra các ví dụ cụ thể về việc chi trả bảo hiểm.

Nhân dịp này, Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho gia đình khách hàng Nguyễn Huyền Thư tại thôn Kim Tiến, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai với tổng số tiền 200 triệu đồng (ảnh).

Cháu Nguyễn Huyền Thư, sinh năm 2012, đã bị tử vong do tai nạn giao thông. Đầu năm 2018, gia đình cháu Nguyễn Huyền Thư đã tham gia sản phẩm bảo hiểm An Phát Hưng Gia của Công ty Bảo Việt nhân thọ với số tiền 10,2 triệu đồng/năm. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Tổng đại lý Bảo Việt nhân thọ Yên Bái đã kịp thời tư vấn và làm các thủ tục để thanh toán tiền bảo hiểm rủi ro cho khách hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Thu Trang - Mạnh Cường

No comments