Breaking News

Thị trường bảo hiểm: Doanh thu tăng trưởng gần 25%

7 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm tiếp tục có bước tăng trưởng vững chắc, với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của toàn thị trường ước tăng gần 25% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu phí thị trường phi nhân thọ ước đạt 25.632 tỷ đồng 

Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 7 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 69.996 tỷ đồng, tăng 24,74% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm thị trường phi nhân thọ ước đạt 25.632 tỷ đồng, tăng 11,81% so với cùng kỳ năm 2017.
Về thị phần, dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc là Bảo hiểm Bảo Việt, với doanh thu ước đạt 5.456 tỷ đồng, chiếm 21,29% thị phần. Vị trí thứ 2 thuộc về Bảo hiểm PVI, với doanh thu ước đạt 4.237 tỷ đồng, chiếm thị phần 16,53%. Vị trí thứ 3 thuộc về Bảo hiểm PTI, với doanh thu ước đạt 2.245 tỷ đồng, chiếm thị phần 8,76%, Bảo hiểm Bảo Minh đứng thứ 4 với doanh thu ước đạt 1.878 tỷ đồng, chiếm thị phần 7,33%; vị trí thứ 5 thuộc về Bảo hiểm PJICO, với doanh thu 1.550 tỷ đồng, chiếm thị phần 6,05%...
thi truong bao hiem 
 Doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 7 tháng đầu năm 2018
Ngoài các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường nêu trên, một số doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao so với cùng kỳ năm 2017 như: Bảo hiểm VietinBank (734 tỷ đồng, tăng 62,93%); Bảo hiểm Hàng Không (484 tỷ đồng, tăng 47,63%); Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (451 tỷ đồng, tăng 41,53%).
Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (8.289 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,34%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (7.411 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,91%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (3.596 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,03%), bảo hiểm cháy nổ (2.298 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,96%)…
Cũng theo Cục QLBH, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 7 tháng đầu năm 2018 ước là 10.921 tỷ đồng; tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 42,61%. 19/30 doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường…
Gần 80% thị phần khai thác mới bảo hiểm nhân thọ trong tay 5 "ông lớn"
Thống kê cũng cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới thị trường bảo hiểm nhân thọ 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 15.195 tỷ đồng, tăng 33,29% so với cùng kỳ năm trước.
Về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục đứng vững với vị trí dẫn đầu thị trường với 18,61% thị phần, Dai-ichi Life Việt Nam chính thức vượt qua Prudential vươn lên vị trí thứ 2 với 17,78% thị phần. Prudential lùi về vị trí thứ 3 với 16,33% thị phần; tiếp theo là Manulife (14,65%), AIA (9,93%), Chubb (3,68%)…
Cũng theo Cục QLBH, xét về nghiệp vụ, bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 57,88% trong tổng doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,41%; bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,73%... So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 55,46%,, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 3,48%...
Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 7 tháng đầu năm ước đạt 1.222.655 hợp đồng. Theo đó, số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đến nay ước đạt 8.191.484 hợp đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt hơn 44.364 tỷ đồng, tăng 33,68% so với cùng kỳ năm 2017.
Kết quả kinh doanh khả quan của thị trường đang tạo đà cho các doanh nghiệp bảo hiểm tăng tốc, mở rộng kênh phân phối, ra mắt các sản phẩm mới…, nhằm tăng trưởng doanh thu, thị phần sớm hoàn thành kế hoạch năm 2018 đề ra./.
Hồng Chi