Breaking News

Không Đóng Phí Bảo Hiểm Đúng Hạn, Điều Gì Sẽ Xảy Ra?

Trường hợp không đóng phí bảo hiểm đúng hạn rất dễ xảy ra vì khả năng tài chính ở tương lai khó đoán trước. Ví dụ, bạn phải tập trung nguồn lực cho nhiều dự án quan trọng khác vào đúng thời điểm đóng phí bảo hiểm. Để tránh mất đi những quyền lợi mà bạn lẽ ra được hưởng, sẽ giúp bạn hình dung những điều nên làm trong tình huống này.

Gia hạn đóng phí bảo hiểm

không đóng phí bảo hiểm đúng hạn
Bạn có thể được gia hạn thời gian đóng phí bảo hiểm
Khi đến hạn, nếu bạn không đóng phí bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ gửi thông báo về khoản phí quá hạn và tình trạng hợp đồng bảo hiểm đến địa chỉ của người mua bảo hiểm. Theo đó, bạn sẽ có thời gian gia hạn 60 ngày (kể từ ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm) để hoàn thành khoản phí chưa nộp.
Trong trường hợp này, có một hiểu lầm mà khách hàng thường gặp phải. Bạn không nên đổ lỗi cho việc chậm thanh toán phí với lý do nhân viên bảo hiểm không đến thu phí. Bởi trong hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm không quy định rằng họ phải đến gặp khách hàng để thu phí. Trên thực tế, các phương thức nộp phí cho công ty bảo hiểm rất đa dạng như đóng tiền mặt tại các văn phòng chi nhánh, văn phòng giao dịch, tổng đại lý, tại bưu điện hay chuyển khoản ngân hàng…Vì vậy, bạn nên chủ động đóng phí đúng hạn để đảm bảo các quyền lợi cho người được bảo hiểm.

Hết thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm

không đóng phí bảo hiểm đúng hạnĐừng quá lo lắng vì hợp đồng bảo hiểm của bạn vẫn có thể duy trì
Nếu bạn vẫn không đóng phí bảo hiểm sau 60 ngày gia hạn và cũng không yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ tự động tạm ứng giá trị hoàn lại và khoản lãi chia tích lũy của hợp đồng để thanh toán phí theo quy định. Tuy nhiên, bạn không nên ỷ lại vào việc tự động gia hạn đóng phí từ công ty bảo hiểm vì hợp đồng bảo hiểm của bạn có thể bị chấm dứt.
Nếu tổng các khoản tạm ứng và khoản thu nhập đầu tư vượt quá giá trị hoàn lại và lãi chia tích lũy, hợp đồng bảo hiểm của bạn sẽ tạm chấm dứt hiệu lực. Sau khi bị chấm dứt hợp đồng do không đóng phí bảo hiểm đúng hạn, bạn sẽ mất các quyền lợi bảo vệ trước đây. Tuy nhiên, bạn đừng quá hoang mang vì hợp đồng này còn có thể khôi phục lại.

Khôi phục hiệu lực hợp đồng để tiếp tục đóng phí bảo hiểm

không đóng phí bảo hiểm đúng hạn
Hợp đồng bảo hiểm của bạn có thể được khôi phục nếu bị tạm chấm dứt do không đóng phí bảo hiểm
Trong 24 tháng kể từ lúc hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực do không đóng phí đúng hạn, bạn có thể gửi yêu cầu khôi phục hợp đồng. Tuy nhiên, việc này không đơn giản là bạn chỉ hoàn thành khoản đóng phí định kì trước đây.
Theo đó, bạn cần đóng các khoản phí bảo hiểm quá hạn, khoản thu nhập đầu tư và hoàn trả lại khoản tạm ứng đã tự động đóng phí trước đó. Khoản thanh toán mỗi lần cần đáp ứng giới hạn tối thiểu mà công ty bảo hiểm quy định. Cần lưu ý, việc khôi phục này chỉ đảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho những tổn thất hoặc sự kiện bảo hiểm xảy ra sau ngày khôi phục hợp đồng bảo hiểm Nếu thời gian chấm dứt hợp đồng kéo dài hơn 24 tháng, bạn phải tham gia hợp đồng bảo hiểm mới để hưởng những quyền lợi bảo vệ sức khỏe và tài chính.Vì vậy, khả năng tài chính của bạn cần ưu tiên cho việc khôi phục hợp đồng bảo hiểm trước đây để tối ưu hóa khoảng đầu tư này thay vì bắt đầu lại một hợp đồng bảo hiểm mới.
Mong rằng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về các quy định về phí bảo hiểm để có cách xử lý trong trường hợp không thể đóng phí bảo hiểm đúng hạn. Việc lựa chọn một sản phẩm bảo hiểm phù hợp với tài chính cá nhân (hoặc gia đình) sẽ giúp bạn có thể thực hiện đóng phí đầy đủ và dễ dàng hơn. Vì vậy, nếu đang cần tìm hiểu bất kì sản phẩm nào , hãy tham khảo tư vấn viên hoặc đại lý bảo hiểm  để được giải đáp cụ thể và chi tiết.