Breaking News

Bảo Việt - Hội nhập kỷ nguyên kỹ thuật số 4.0 với Facebook Workplace

 
Bảo Việt vừa tổ chức lễ ra mắt và triển khai ứng dụng tương tác nội bộ Facebook Workplace trên toàn hệ thống.

Tại Việt Nam, Bảo Việt cũng là tập đoàn tài chính - bảo hiểm đầu tiên sử dụng công cụ hỗ trợ đắc lực này để tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, kết nối xuyên suốt, gắn kết và nâng cao chất lượng làm việc nội bộ, từ đó thúc đẩy kinh doanh và hiệu quả công việc.
Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận và quản trị doanh nghiệp theo xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và bám sát định hướng phát triển bền vững trên nền tảng công nghệ hiện đại, Tập đoàn Bảo Việt đã phối hợp với các đơn vị thành viên gồm Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Công ty Chứng khoán Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty Đầu tư Bảo Việt đẩy mạnh ứng dụng Facebook Workplace trong hoạt động của doanh nghiệp.
Nền tảng Facebook Workplace với những tính năng tối ưu cho công việc được Bảo Việt sử dụng trong việc truyền thông nội bộ, trao đổi, xử lý công việc, kết nối với lãnh đạo, cán bộ, tư vấn viên, đại lý… thuộc hệ thống trên khắp mọi miền của tổ quốc. Đồng thời, Bảo Việt cũng vận dụng khả năng truyền trực tiếp của kênh này thay vì tổ chức các cuộc họp, giúp tiết giảm chi phí, thông tin được truyền tải nhanh chóng, trực quan, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc.
Tại lễ ra mắt và triển khai ứng dụng tương tác nội bộ Facebook Workplace, đại diện của Tập đoàn Bảo Việt thể hiện niềm tin vào kết quả của dự án trong việc cải thiện hiệu quả quá trình truyền tải thông tin, xử lý công việc, kết nối và tương tác với hơn 220.000 cán bộ, tư vấn viên của doanh nghiệp trên khắp 63 tỉnh thành, giúp cho việc truyền thông, liên lạc trong nội bộ doanh nghiệp ngày một hiệu quả hơn.
Nhân sự kiện lễ ra mắt Workplace Baoviet One Planet, đại diện của Facebook Workplace, ông Luke McNeal - Giám đốc Phát triển thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát biểu: “Bảo Việt là tập đoàn tài chính - bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam triển khai sử dụng Workplace từ năm 2016. Quá trình hợp tác với Bảo Việt giúp cho đội ngũ Workplace chúng tôi nắm bắt được nhu cầu kết nối, xử lý công việc của một tổ chức tài chính nói riêng và của một doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Từ những ngày đầu hợp tác, Bảo Việt đã luôn chứng tỏ là một tổ chức tiên phong trên thế giới trong việc sử dụng Workplace một cách sáng tạo và đạt được những kết quả đột phá. Đơn cử như việc đưa vào sử dụng chat bot để tự động hóa các quy trình tra cứu, cấp đơn bảo hiểm bởi ứng dụng thông minh này đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian phục vụ khách hàng"./.