Breaking News

Ông Phạm Khắc Dũng trở lại ghế Chủ tịch HĐQT PVI Re

Ông Phạm Khắc Dũng vừa được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) thay cho ông Tôn Thiện Việt.
Ông Phạm Khắc Dũng trở lại ghế Chủ tịch HĐQT PVI Re
Ông Phạm Khắc Dũng
Ông Dũng đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT PVI Re lần đầu tiên vào tháng 7/2014. Sau đó, vào tháng 9/2016, ông Việt được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT PVI Re thay cho ông Dũng. Và theo quyết định mới nhất, ông Dũng đã quay trở lại vị trí cũ của mình.
Ông Dũng (sinh ngày 5/11/1964), ngoài đảm nhận vị trí Chủ tịch PVI Re, còn đảm nhận 1 số vị trí chủ chốt khác trong hệ thống PVI như Phó giám đốc PVI Holdings, Phó chủ tịch PVI Sun Life (thời PVI còn nắm quyền chi phối tại PVI Sun Life)
PVI Re là công ty con trực thuộc CTCP PVI (PVI Holdings), hoạt động từ năm 2011. Sau 7 năm hoạt động, PVIRe đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của PVIRe họp ngày ngày 15/5/2018 vừa qua đã thông qua việc điều chỉnh mức trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt lên 16% từ mức 14% trong kế hoạch đầu năm.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, PVIRe trả cổ tức trên 14%, hiện là mức cao nhất trong ngành bảo hiểm. PVIRe đang có kế hoạch tăng vốn, tìm kiếm cổ đông chiến lược, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Kim Lan