Breaking News

BHNT - 9 ChữHÓA GIẢI LỜI TỪ CHỐI BẢO HIỂM 

💖💖💖 Trong thời gian làm bảo hiểm, tư vấn 3 lần cho 1 vị khách về bảo hiểm y tế, bị người này dùng 9 chữ để từ chối:
1. Chi phí cao
2. Đang khó khăn 
3. Cần nghĩ thêm
💖💖💖Kết quả năm ngoái anh ta bị một trận bệnh nặng, bệnh viện dùng 9 chữ làm tất cả tài sản tích lũy của anh ta bị tiêu tán hết: 
1. Rất nghiêm trọng
2. Có thể cứu
3. Phí chữa cao
💖💖💖Mà bạn bè người thân lại dùng 9 chữ để từ chối lời mượn tiền chữa bệnh của anh ta:
1. Rất cảm thông
2. Cũng thiếu tiền
3. Đã hết cách
Vì vậy xin hãy trân trọng những người nhân viên đã tư vấn bảo hiểm cho bạn.
(Suu tam )

No comments