Breaking News

BHNT - THƯỢNG ĐẾ Ở NƠI ĐÂU ?

✅Có một người đàn ông nọ bị chết. Anh ta đến cổng thiên đàng 😇😇😇
Cảm thấy phẫn uất vì mình bị bệnh mà chết. 

✅Dù sống không đến nỗi nào . Anh ta đòi gặp Thượng Đế để hỏi cho ra nhẽ. 🔱
Thiên sứ dẫn đường đồng ý cho anh ta gặp. 

- Vậy điều gì khiến con thắc mắc ? - Thượng Đế ân cần hỏi .

- Thưa ngài, con là người có đức tin vào Ngài. Con luôn thành kính cầu nguyện đến Ngài. Vậy sao Ngài nỡ để con chết trong cảnh nghèo nàn ?

- Vì sao con lại nghèo nàn vậy ?

- Vì con bị Ung thư. Tiền tài của cải cứ thế đội nón ra đi, nhà cũng bán, xe cũng bán . Vợ con thì giờ không biết sống ở đâu nữa . Huhu. Sao con phải khổ thế này ?

- Ta có phái người xuống cứu con mà . 3 lần đó .

- Đâu có. Khi con bị bệnh, vay ai cũng không được, không thấy ai giang tay cứu giúp, lúc đó Ngài ở đâu ?

..... Thượng đế thở dài.

- Haizzz. Trước đó lâu rồi, đã 3 lần ta cử các thiên sứ xuống cứu con khỏi cảnh đó. Nhưng lần 1 con từ chối không cần giúp, lần 2 con kiên quyết từ chối, lần 3 con xua đuổi. Nên họ không giúp được con .

- Ba lần - Người đàn ông kinh ngạc - Họ là ai ?

- Họ là Tư vấn viên Bảo Hiểm Nhân Thọ đó con. Họ đã gặp con nhiều lần trước khi con bệnh để giúp con mà không được.
(Sưu tầm )