Breaking News

4 tháng, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng gần 25%

Tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây, ông Bùi Gia Anh, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, 4 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng doanh thu phí toàn thị trường đạt 37.141 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2017. 

4 tháng, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng gần 25%

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 14.519 tỷ đồng, tăng 13,8%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 22.622 tỷ đồng, tăng 32,5%.

Cũng theo lãnh đạo IAV, từ đầu năm đến nay, thông qua Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đóng góp kinh phí xây dựng 56 công trình đề phòng và hạn chế tổn thất tại hơn 37 tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền tài trợ 79 tỷ đồng. 

Các công trình được tài trợ đã góp phần giảm thiểu các tai nạn giao thông tại các điểm đen về tai nạn. Hiện tại, tổng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là khoảng 260 tỷ đồng.

Kim Lan

No comments