Breaking News

Tăng cường công tác truyền thông trong lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp

Trong 3 ngày 17-19/05, tại Hải Dương, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị truyền thông về việc làm với cơ quan báo chí.
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị.Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, trong những năm qua, lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, BH thất nghiệp ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội...  

Chính sách giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động, BH thất nghiệp đã được nâng lên, điều này khẳng định thành tựu to lớn, sự chỉ đạo của Cục Việc làm và sự phối hợp với các cơ quan báo chí đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về lao động - việc làm trên cả nước.

Tuy nhiên, công tác truyền thông về lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, BH thất nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nhận thức của một số doanh nghiệp, người lao động và người dân ở một số khu vực về việc làm, quản lý lao động, BH thất nghiệp vẫn chưa đầy đủ; 

Họ chưa thấy hết được lợi ích lâu dài của chính sách BH thất nghiệp, về vai trò của các Trung tâm Dịch vụ việc làm, về các chính sách việc làm cho các đối tượng đặc thù như: Thanh niên, người cao tuổi, người khuyết tật, người học nghề… 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, để thay đổi nhận thức về lĩnh vực này, cần sự quan tâm, chung tay của các cơ quan báo chí nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác truyền thông;

Các cơ quan chức năng cần thực hiện một cách mạnh mẽ, liên tục công tác truyền thông về việc làm, quản lý lao động, BH thất nghiệp, nhất là trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Kim Dung cho biết, Cục Việc làm đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc làm, thị trường lao động, BH thất nghiệp và quản lý lao động. 

Qua đó, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các vấn đề về việc làm theo quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy và bảo đảm việc làm theo hướng bền vững cho người lao động.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp, trong đó coi trọng việc hoàn thiện thể chế, chính sách về việc làm, thị trường lao động, BH thất nghiệp, quản lý lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập. 

Quang cảnh Hội nghị. 
Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chính sách BH thất nghiệp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động khi thất nghiệp để sớm quay trở lại thị trường lao động. 
Đồng thời, tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BH thất nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý về nhiều vấn đề, như: Thực hiện quản lý nhà nước về việc làm; chính sách BH thất nghiệp và định hướng thời gian tới; đẩy mạnh công tác truyền thông về việc làm, quản lý lao động và thực hiện BH thất nghiệp trên các báo điện tử hiện nay…

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra từ 17 đến 19/5, với các hoạt động như hội thảo, kết hợp đi thực tế tại các trung tâm việc làm trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ được tham quan thực tế, làm việc và phỏng vấn người lao động và người sử dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương.

No comments