Breaking News

Quý I/2018: Bảo Việt tăng trưởng mạnh doanh thu hợp nhất, đạt 10.190 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2018 (kết quả trước soát xét), theo đó tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tăng trưởng mạnh 43,9% so với cùng kỳ, ước đạt 10.190 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất hoàn thành 33% so với kế hoạch năm.

bảo việt
Ảnh minh họa
Từng lĩnh vực kinh doanh cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm với tổng doanh thu ước đạt 7.170 tỷ đồng (+53,1%), doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 4.623 tỷ đồng (+28,7%). Trong thời gian qua, Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các phương diện gồm hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh các hoạt động khai thác mới, quản trị doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mới đây, Bảo Việt Nhân thọ đã ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Phương Đông và sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa kênh hợp tác ngân hàng trong năm 2018.
Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu 2.783 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế hoàn thành 20,9% kế hoạch. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 31,7% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 37,9% kế hoạch năm, tăng trưởng 18,8%. Với kết quả kinh doanh khả quan trong quý I/2018, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vững định vị chiến lược là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân và hộ gia đình. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong top 3 nơi làm việc tốt nhất ngành Bảo hiểm và được vinh danh là nơi làm việc tốt số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt kết quả kinh doanh khá tốt, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/3/2018, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 47.842 tỷ đồng, tăng gần 3.342 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm 31/12/2017. Tổng doanh thu đạt 29 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7% so với cùng kỳ. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tăng trưởng mạnh trong quý I với tổng doanh thu tăng trưởng 39,8% so với cùng kỳ năm 2017.../.
H.C