Breaking News

86,6% dân số tham gia bảo hiểm

Đó là thông tin từ BHXH Việt Nam vừa công bố chiều 30/5 tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 5/2018.
Ông Đào Việt Ánh, Phó TGĐ BHXH Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí về Ngành thời gian qua. Ông Đào Việt Ánh, Phó TGĐ BHXH Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí về Ngành thời gian qua. 

Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,79 triệu người; BHXH tự nguyện là 240 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,6 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 81,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số.

Cùng thời gian này, toàn ngành thu 24.352 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 5/2018, toàn ngành thu 121.100 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch cả năm; trong đó, thu BHXH là 83.615 tỷ đồng, thu BHTN là 5.631 tỷ đồng, thu BHYT là 31.852 tỷ đồng.

Toàn ngành đã giải quyết 10.125 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 85.117 người hưởng trợ cấp 1 lần; 858.380 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 

Lũy kế 5 tháng đầu năm đã giải quyết 49.765 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 296.916 người hưởng trợ cấp 1 lần; 3.954.791 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bên cạnh đó, trong tháng 5, cả nước có khoảng 15,3 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 5 tháng đầu năm có 70,6 triệu lượt người KCB BHYT. 

BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 72.164 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.797 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 5 tháng đầu năm, giải quyết cho 205.894 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp,11.528 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Những câu hỏi của phóng viên đều được giải đáp cụ thể tại hội nghị. 
Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN  29.143 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 122.509 tỷ đồng, đạt 41,62% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 18.472 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 62.871 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 2.892 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 38.272 tỷ đồng.
Ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, so với năm trước, kết quả thực hiện ngành BHXH năm nay tốt hơn vì kinh tế khởi sắc hơn. Các kế hoạch triển khai thanh tra thu nợ đọng mạnh nên có tác động tốt. Chúng tôi cũng cam kết với Chính phủ là đạt kết quả doanh thu của năm.

No comments