Breaking News

Tại sao phải thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới

Thời gian qua, việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người dân. Để làm rõ ý nghĩa, các thủ tục cụ thể liên quan đến vấn đến này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Khánh Bình, Trưởng Ban Sổ - Thẻ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của Ngành BHXH trong tiến trình đổi mới.Việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của Ngành BHXH trong tiến trình đổi mới.

Xin ông giải thích tại sao phải thực hiện cấp thẻ BHYT theo mẫu mới và những lợi ích đem lại khi thực hiện cấp thẻ BHYT theo mẫu mới là gì?

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và chương trình hiện đại hoá hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của Chính phủ,

Hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp, trong những năm gần đây, BHXH Việt Nam đã tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các mảng hoạt động nghiệp vụ của Ngành,

Trong đó có việc đổi mới công tác cấp thẻ BHYT nhằm từng bước thực hiện mục tiêu cấp thẻ BHYT điện tử cho người dân. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành.

Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự huy động tổng lực, BHXH Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; đổi thẻ BHYT mẫu mới theo mã định danh (mã số BHXH) cho người tham gia trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở đó, các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện việc tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên Cổng dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT.

Lợi ích khi thực hiện việc đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH không chỉ giúp ích cho công tác quản lý của cơ quan BHXH mà quan trọng hơn là mang lại những lợi ích thiết thực cho đơn vị và người tham gia BHYT. 

Với việc bỏ thời điểm hết hạn sử dụng trên thẻ BHYT, sẽ giúp giảm thủ tục thu hồi thẻ BHYT cũ còn giá trị nộp cho cơ quan BHXH khi đơn vị, người tham gia ngừng đóng BHYT.

 Ông Võ Khánh Bình, Trưởng Ban Sổ - Thẻ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Đồng thời, khi được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, người tham gia chỉ cần khai báo mã số BHXH của mình khi tiếp tục đăng ký tham gia BHYT tại bất cứ đâu hoặc có thể tự kiểm tra thông tin về thẻ BHYT (như: giá trị sử dụng thẻ, quá trình tham gia, mức hưởng…) trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam (theo địa chỉ: http://www.baohiemxahoi.gov.vn), 

Danh sách cấp thẻ BHYT (lưu tại đơn vị) hoặc liên hệ với Tổng đài: 1900.969668 để được giải đáp nếu còn vướng mắc.

Theo đó, việc cấp thẻ BHYT theo mẫu mới hiện nay là tiền đề quan trọng để chuẩn bị cho việc chuyển sang cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử trong thời gian tới.

Vậy những đối tượng nào thuộc diện phải đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và với những người chưa tham gia BHXH thì có đổi thẻ hay không, thưa ông?

Để thực hiện việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, ngay từ cuối năm 2017, BHXH Việt Nam đã có Công văn hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018: 

Từ ngày 01/11/2017, cơ quan BHXH các địa phương thực hiện in và đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH (gồm cả đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT và đối tượng chỉ tham gia BHYT).

Việc đổi thẻ được thực hiện theo nguyên tắc: Ưu tiên đối tượng có thẻ BHYT hết giá trị sử dụng trước ngày 31/12/2017; đồng thời, đối với người tham gia chưa có mã số BHXH, cơ quan BHXH phải in và chuyển Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH và Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo đơn vị quản lý đối tượng và nhóm đối tượng để bổ sung các thông tin còn thiếu.

Thưa ông, hiện tiến độ đổi thẻ BHYT mới đến nay như thế nào và trong quá trình triển khai thực hiện còn những khó khăn, vướng mắc gì?

Do có sự chuẩn bị chu đáo và tuyên truyền khá bài bản nên việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH được bảo đảm đúng tiến độ.

Đến nay, toàn quốc đã cơ bản in, đổi xong thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho trên 77,5 triệu người, đạt tỷ lệ 98,7% trên tổng số người tham gia có mã số BHXH. 

Các đối tượng còn lại (khoảng 1 triệu người), tập trung tại Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội, thuộc các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thẻ BHYT (cũ) vẫn còn giá trị sử dụng. 

Theo theo báo cáo của 02 cơ quan BHXH Tp.Hồ Chí Minh và BHXH Tp.Hà Nội, dự kiến vào kỳ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2018, người tham gia BHYT sẽ được nhận được thẻ BHYT mới.

Tuy đã có sự chuẩn bị kỹ càng, song trong quá trình triển khai công tác cấp thẻ BHYT mới cũng có một số vấn đề nảy sinh. Theo tôi, đây cũng là một điều hết sức bình thường khi chúng ta triển khai bất cứ thay đổi gì mới. 

Đơn cử như việc xác định thời điểm đủ 05 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT hiện nay của một số trường hợp còn chưa chính xác phần lớn là do: Quá trình tham gia cấp thẻ BHYT theo các mã thẻ khác nhau chưa đồng bộ với mã số BHXH trên thẻ BHYT mới.

Vì vậy, đơn vị và người tham gia cần hỗ trợ cơ quan BHXH kiểm tra ngay khi nhận thẻ, nếu chưa đúng thì thông tin lại cho cơ quan BHXH để rà soát danh sách và đổi thẻ BHYT. 

Về phía cơ quan BHXH cũng đang chủ động thông báo và phối hợp với đơn vị, người tham gia để lấy thông tin đối chiếu với dữ liệu quản lý thu, điều chỉnh lại thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục trên thẻ BHYT. 

Và người tham gia hoàn toàn yên tâm rằng, bằng tất cả các kênh thông tin, cơ quan BHXH sẽ không để điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT. 

Vậy cơ quan BHXH các cấp sẽ tạo điều kiện như thế nào cho người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ BHYT, thưa ông?

Việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của Ngành BHXH trong tiến trình đổi mới, hiện đại hoá các quy trình quản lý nghiệp vụ của Ngành, 

Hướng tới mục tiêu hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người tham gia BHXH, BHYT, vì vậy BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp trong công tác cấp đổi thẻ BHYT.  

Cụ thể, với trường hợp thẻ BHYT ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như Tờ khai của người tham gia, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số BHXH (thẻ BHYT mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham gia BHYT cần liên hệ ngay với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đó mà không phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH có thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục ghi chưa đúng, người tham gia cung cấp thêm thông tin về tên, địa chỉ của các đơn vị nơi đã có quá trình tham gia trước đó hoặc thẻ cũ (nếu còn lưu giữ) cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ. 

Cơ quan BHXH có trách nhiệm chủ động kiểm tra lại danh sách, dữ liệu quản lý thu và kết hợp thêm với thông tin người tham gia có thể cung cấp để điều chỉnh dữ liệu và in thẻ BHYT mới cho người tham gia ngay trong ngày.

Trường hợp đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia, sẽ được hưởng theo đối tượng có quyền lợi BHYT cao nhất và chỉ được cấp một thẻ BHYT duy nhất theo đối tượng có thứ tự đầu tiên quy định tại Điều 12 Luật BHYT. Vì vậy, người tham gia cần chủ động thông tin và cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền lợi BHYT cao hơn cho cơ quan BHXH.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT: Khi tra cứu thông tin về thẻ BHYT của người tham gia trên Cổng Thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với phòng/bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT để xác minh. Không được phép yêu cầu người bệnh quay về đổi thẻ BHYT.

Với người dân, ông có thể cho biết những nội dung cụ thể họ cần làm để đổi thẻ BHYT mới?

Về cơ bản, với các trường hợp thông thường, việc cấp đổi thẻ BHYT đang diễn ra hết sức thuận lợi, người dân chỉ cần hợp tác với cơ quan, tổ chức, đại lý thu - nơi quản lý việc tham gia BHYT của mình để kê khai bổ sung thông tin và nhận thẻ BHYT mới. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cá biệt, có thể có những lưu ý khác, đơn cử như: 

Với một số trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú, UBND chưa lấy được Tờ khai để hoàn thiện thủ tục nộp cho cơ quan BHXH. Vì vậy, nếu chưa nhận được thẻ BHYT mới khi có nhu cầu khám chữa bệnh BHYT, người tham gia cần chủ động đến cơ quan BHXH kê khai và lấy thẻ BHYT mới. 

Nếu thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng thì vẫn tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh.

Phía cơ quan BHXH các địa phương cũng đang chủ động kiểm tra các cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc chuyển thẻ BHYT mới đến tay đối tượng tham gia theo quy định của Luật BHYT, 

Nếu người dân phát hiện cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trì hoãn việc chuyển thẻ cho người tham gia không có lý do chính đáng, cần báo ngay cho cơ quan BHXH để kịp thời thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên thẻ BHYT mới chỉ ghi thời điểm bắt đầu tham gia mà không có thời hạn? Điều này hiện đang gây khó hiểu cho người dân, họ có thể tra cứu thông tin từ đâu để biết khi nào thẻ BHYT của mình hết hạn, thưa ông?

Thẻ BHYT mới không ghi giá trị sử dụng đến ngày .../.../....  như thẻ cũ. Để biết giá trị sử dụng thẻ BHYT của mình, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn/) bằng mã số ghi trên thẻ hoặc đối chiếu với biên lai thu tiền cấp cho cá nhân tự đóng BHYT theo hộ gia đình; hoặc theo danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị quản lý đối tượng. Trường hợp vẫn còn vướng mắc có thể liên hệ với cơ quan BHXH qua tổng đài số: 1900.969668 để được giải đáp.

Đến kỳ hạn đóng tiền BHYT, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm thông tin kịp thời và đôn đốc đơn vị, người tham gia tiếp tục đóng BHYT để đảm bảo quyền lợi liên tục cho người tham gia theo đúng quy định.

No comments