Breaking News

PVI, Bảo Việt, PJICO, Bảo Minh trúng gói thầu hơn 10.000 tỷ đồng của Vinalines

Nguồn tin từ Tổng công ty Bảo hiểm PVI cho hay, hãng này vừa trúng thầu trong vai trò là nhà bảo hiểm đứng đầu trong liên danh bảo hiểm cho “Chương trình bảo hiểm thân tàu toàn bộ đội tàu Vinalines thời hiệu 2018/2019 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Theo đó, Liên danh bảo hiểm sẽ cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân tàu cho 61 tàu thuộc 6 đội tàu của Vinalines với tổng giá trị bảo hiểm năm 2018 - 2019 là 438 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng) và tổng trọng tải là 1.393.374 DWT.

Các thành viên còn lại bao gồm: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và Tổng công ty Bảo Minh.

Theo Bảo hiểm PVI, đây là năm thứ 2 Vinalines tổ chức đấu thầu tập trung cho đội tàu này và trong cả 2 năm, Bảo hiểm PVI đều đứng đầu Liên danh bảo hiểm. Trước đó, Bảo hiểm PVI đã nhiều năm là nhà bảo hiểm gốc cho các đội tàu của Vinalines.

Trong năm 2017, theo yêu cầu của Vinalines, Bảo hiểm PVI đã phối hợp với các bên có liên quan tổ chức Hội thảo Bảo hiểm cho các đơn vị thành viên của Vinalines. 

Ngoài bảo hiểm thân tàu, Bảo hiểm PVI cũng là nhà bảo hiểm gốc cho các đơn bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu (Bảo hiểm P&I) của các tàu của các đơn vị thành viên thuộc Vinalines và là nhà bảo hiểm đại diện cho khách hàng làm việc với các Hội P&I quốc tế lớn trên thế giới để đảm bảo các quyền lợi của chủ tàu trong quá trình hành hải quốc tế.

Kim Lan


No comments