Breaking News

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Doanh thu gần 1,5 tỷ USD, lợi nhuận tăng gần 38%

Theo báo cáo kết quả kinh doanh trước soát xét vừa được Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) công bố , kết thúc năm tài chính 2017, Bảo Việt đã ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 32.445 tỷ đồng; hoàn thành 112,4% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 37,9%.


Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Doanh thu gần 1,5 tỷ USD, lợi nhuận tăng gần 38% - Ảnh 1


Với kết quả này, Bảo Việt tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm tại Việt Nam.

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2017 đạt 91.368 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD, tăng 25,2%; vốn chủ sở hữu đạt 14.471 tỷ đồng, tăng 5,7% so với thời điểm cuối năm 2016.

Công ty Mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu về lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15,1%.

Được biết, BVH là một trong những cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trong rổ cổ phiếu VN30. Từ nửa cuối năm 2017, giá cổ phiếu BVH ghi nhận mức tăng mạnh, đóng cửa phiên ngày 30/01/2018 với mức 85.700 đồng/cổ phiếu, ghi nhận giá trị vốn hóa tăng lên 2,5 tỷ USD.

Kim Lan

No comments