Breaking News

Làm rõ chuyện người dân phải trả phí 5.000 đồng/thẻ cho trưởng thôn khi nhận thẻ BHYT

Ảnh InternetẢnh Internet

Cũng tại Công văn số 792, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh Kon Tum rà soát, báo cáo tình hình cấp thẻ BHYT mới cho người tham gia trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó nêu rõ số người đến nay chưa nhận được thẻ của từng nhóm đối tượng và nêu rõ nguyên nhân. 

Đồng thời, tổng hợp hệ thống các văn bản hướng dẫn bổ sung của BHXH tỉnh, huyện về quy trình cấp thẻ BHYT mới; chỉ đạo BHXH các huyện kiểm tra việc chuyển phát thẻ BHYT đến tay đối tượng, nếu phát hiện có việc thu phí không có trong quy định, kịp thời thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xử lý; nếu phát hiện công chức, viên chức cơ quan BHXH có liên quan, nghiêm túc xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Võ Khánh Bình, Trưởng Ban Sổ - Thẻ, BHXH Việt Nam khẳng định, tại Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành BHXH, không hề có bất cứ quy định nào về việc người tham gia BHYT phải trả phí vận chuyển khi nhận thẻ BHYT. 

Về quy trình cấp, đổi thẻ BHYT mới, ông Bình thông tin thêm: Theo quy định của Luật BHYT năm 2009 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Công văn số 3799/BHXH-ST ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình quản lý thu; cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT và hướng dẫn bổ sung tờ khai và đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia, quy trình cấp, đổi thẻ mới cho người tham gia thuộc đối tượng do UBND xã quản lý được thực hiện như sau: 

Cơ quan BHXH in danh sách người tham gia chưa có mã số BHXH và mẫu Tờ khai, đính kèm thư ngỏ chuyển đến UBND xã để UBND xã phát cho người tham gia kê khai bổ sung và chuyển trả cho cơ quan BHXH tiến hành in thẻ. Sau đó UBND xã có trách nhiệm nhận thẻ BHYT mới từ cơ quan BHXH chuyển trả ngay cho người tham gia. 

Như vậy, việc giao thẻ đến tay đối tượng tham gia BHYT là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng và người tham gia BHYT không phải chi trả bất cứ khoản phí nào cho việc chuyển phát thẻ. Người dân khi nhận thẻ BHYT nếu phải nộp phí chuyển thẻ, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan BHXH huyện nơi cư trú để được giải quyết./.

No comments