Breaking News

Bảo Việt Nhân thọ đã có công bố lãi suất năm 2017 và dự kiến lãi suất năm 2018

Bảo Việt Nhân Thọ không công bố lãi suất định kỳ hàng quý trong năm, mà sử dụng lãi suất dự kiến cho cả năm (trên cơ sở dự kiến kết quả hoạt động đầu tư cả năm) để áp dụng cho các sản phẩm liên kết chung. Theo đó, lãi suất dự kiến trong năm 2018 là 6,25%/năm với định hướng hoạt động đầu tư an toàn, hiệu quả, phù hợp với trách nhiệm đối với chủ hợp đồng bảo hiểm.

Công bố lãi suất áp dụng cho năm 2017

  • Đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung: 6,5%/năm
  • Đối với các hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 6,75%/năm


Bảo Việt Nhân thọ luôn là 1 trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực của mình

Lãi suất công bố này được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và các hợp đồng bảo hiểm hưu trí cho thời gian từ ngày 01/01/2017 đến hết 31/12/2017.

2018 – Lãi suất liệu có giảm?

Lãi suất dự kiến áp dụng từ ngày 01/03/2018:

  • Đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung: 6,25%/năm.
  • Đối với các hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 6,25%/năm.

Lãi suất trên được sử dụng để tính Giá trị Kỹ thuật cho các hợp đồng chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/03/2018 theo quy định tại Điều khoản Hợp đồng.

Trước thời điểm 01/03/2018, các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và các hợp đồng bảo hiểm hưu trí tiếp tục sử dụng lãi suất dự kiến 6,25%/năm.

Như vậy, mức lãi suất dự kiện có xu hướng giảm 0,25 đến 0,5% so với năm 2017 nhưng vẫn cao hơn năm 2016 là mức 5,6-7,2%/năm.

Mức lãi suất này cũng  cao hơn lãi suất tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng (khoảng 5-6%/năm).

Trả lãi suất cao có còn là yếu tố để hấp dẫn khách hàng?

Đối với dòng sản phẩm liên kết chung là dòng sản phẩm có yếu tố đầu tư, vì vậy lãi suất đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm cần phải quan tâm đến những yếu tố quan trọng khác, chứ không chỉ trả lãi suất cao để hấp dẫn khách hàng.


Theo Bảo Việt Nhân Thọ, một trong những yếu tố quan trọng đó là đặc trưng sản phẩm (quyền lợi bảo vệ, phạm vi bảo vệ, biểu phí, tính linh hoạt, tự động gia tăng của số tiền bảo hiểm…), các quyền lợi bảo hiểm bổ sung, cơ chế hoạt động và đầu tư của Quỹ liên kết chung…

Ngoài ra, đó còn là các tính năng vượt trội của sản phẩm, cũng như khả năng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng như phạm vi bảo vệ rộng, mức bảo vệ cao với phí bảo hiểm hấp dẫn, cung cấp giải pháp linh hoạt giữa bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư (lựa chọn quyền lợi bảo vệ tử vong cơ bản hoặc nâng cao, linh hoạt đóng phí, có thể đóng thêm phí để gia tăng đầu tư…), giá trị tài khoản hợp đồng được đảm bảo với lãi suất cam kết tối thiểu, số tiền bảo hiểm có thể tự động gia tăng 5% hàng năm bảo vệ hợp đồng trước khả năng trượt giá…

Đây là lý do khiến các lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra lời khuyên với khách hàng về việc lựa chọn sản phẩm không nên chỉ căn cứ theo lãi suất được hưởng. Thực tế cho thấy, “chiêu” lãi suất cao được nhiều đại lý sử dụng khi đi tư vấn cho khách hàng.

No comments