Breaking News

Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt thành viên thứ 79

Ngày 22/3/2018, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt khai trương công ty thành viên thứ 6 tại TP.HCM là Công ty Bảo Việt An Phú, nâng tổng số công ty thành viên lên 79 đơn vị trên cả nước. 

Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt thành viên thứ 79

Tại ngày khai trương, Bảo Việt An Phú đã thực hiện ký kết những hợp đồng đầu tiên với hai đơn vị lớn là Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng và Công ty TNHH Ánh Hào Quang. Hoạt động ký kết này sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các bên dựa trên những lợi thế và tiềm năng nội tại.

Được biết, tính đến hết năm 2017, tổng doanh thu của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt gần 10.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 390 tỷ đồng, tăng trưởng 22,5% cao hơn mức trung bình của thị trường.

Kim Lan

No comments