Breaking News

PVIRe ước đạt 1.237 tỷ đồng tổng doanh thu nhận tái bảo hiểm

Tin từ Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) cho biết, kết thúc năm 2017, tổng doanh thu nhận tái bảo hiểm của Tổng công ty ước đạt 1.237 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch đề ra; lợi nhuận ước đạt 101% kế hoạch. 
PVIRe ước đạt 1.237 tỷ đồng tổng doanh thu nhận tái bảo hiểm

PVIRe cũng cho biết, năm 2017 là một năm đầy thách thức với PVIRe trong bối cảnh thị trường bảo hiểm chứng kiến nhiều thảm hỏa thiên nhiên, tổn thất lớn, tuy nhiên, Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh chính.

Định hướng kinh doanh của PVIRe trong năm 2018 là khai thác thận trọng, kiểm soát rủi ro, đảm bảo hiệu quả và hoàn thành việc tăng vốn. Trong năm 2018, ngoài mục tiêu kinh doanh, PVIRe sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản trị, kinh doanh và tài chính kế toán. 

Đồng thời, Công ty sẽ xây dựng chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng lao động, chủ động nguồn nhân lực và các cơ chế sẵn sàng đáp ứng với những biến động của thị trường cũng như đáp ứng được chiến lược phát triển của PVIRe.

Cũng theo nhận định của nhà tái bảo hiểm này, thị trường bảo hiểm Việt Nam năm qua tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và ổn định. Tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2%, trong đó lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2016 thấp hơn khá nhiều so với mức dự báo 17%.

Một số tổn thất lớn xảy ra trong năm như cháy nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (25 triệu USD) , nhà máy Kwong Lung Meko (18 triệu USD), nhà máy ô tô Trường Hải (16 triệu USD), tổn thất do cơn bão Damrey (bão số 12) và cơn báo Doksuri (bão số 10)…

Kim Lan

No comments