Breaking News

BHNT - GIÁ TRỊ CỦA NỖI SỢ Đã bao giờ bạn băn khoăn là khi ký Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì bạn sợ điều gì ? Có phải là vô vàn nỗi sợ : Sợ Công ty không bồi thường, sợ người tư vấn không chăm sóc, sợ mình không đóng được phí những năm tiếp theo .....!!!

Nhưng các bạn lại không biết : Công ty BH có sợ bạn không ?

+ Có.

 Khi mệnh giá bảo vệ bạn là vài trăm triệu. Bạn có thể sợ Bảo hiểm.
Nhưng khi mệnh giá bảo vệ bạn là vài tỷ, vài trăm tỷ thì công ty Bảo hiểm sợ bạn.

 Tưởng tượng nhé: 1000 KH ký BH mỗi người 100 triệu thì đáng lo bằng 1 KH ký bảo hiểm 500 tỷ không ?

 Đúng thế, công ty sẽ sợ bạn khai gian, sợ đại lý ham tiền, sợ nguồn tài chính của bạn không minh bạch, sợ bạn đang có bệnh nên tìm cách trục lợi ..... rất nhiều...

 Thật vậy. Khi bạn vay Ngân hàng vài chục triệu hay vài trăm triệu Bạn sợ không trả nổi Ngân Hàng. Nhưng khi bạn vay vài chục tỷ hay vài trăm tỷ thì Ngân hàng vô cùng sợ bạn.

Thậm chí họ lo cho an nguy của bạn còn hơn cả công ty Bảo hiểm lo cho bạn.

 Vậy cho nên, Nỗi sợ sẽ chuyển giao khi giá trị tăng lên.

Vậy giá trị của bạn là bao nhiêu ?
Giá trị nỗi sợ của bạn là bao nhiêu ?

Nỗi sợ là điều giúp con người tồn tại sau cả trăm ngàn năm. Sợ thú dữ nên ta đoàn kết săn nó. Sợ cô đơn nên ta cưới nhau. Sợ mệt mỏi nên ta chăm sóc sức khoẻ.

Và sợ rủi ro, sợ con cái bơ vơ, sợ gia đình nheo nhóc, sợ vợ con phải khổ khi họ trả nợ thay ta nên TA CẦN PHẢI CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ.GIÁ TRỊ CỦA NỖI SỢ.

 Đã bao giờ bạn băn khoăn là khi ký Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì bạn sợ điều gì ? Có phải là vô vàn nỗi sợ : Sợ Công ty không bồi thường, sợ người tư vấn không chăm sóc, sợ mình không đóng được phí những năm tiếp theo .....!!!

Nhưng các bạn lại không biết : Công ty BH có sợ bạn không ?

+ Có.

 Khi mệnh giá bảo vệ bạn là vài trăm triệu. Bạn có thể sợ Bảo hiểm.
Nhưng khi mệnh giá bảo vệ bạn là vài tỷ, vài trăm tỷ thì công ty Bảo hiểm sợ bạn.

 Tưởng tượng nhé: 1000 KH ký BH mỗi người 100 triệu thì đáng lo bằng 1 KH ký bảo hiểm 500 tỷ không ?

 Đúng thế, công ty sẽ sợ bạn khai gian, sợ đại lý ham tiền, sợ nguồn tài chính của bạn không minh bạch, sợ bạn đang có bệnh nên tìm cách trục lợi ..... rất nhiều...

 Thật vậy. Khi bạn vay Ngân hàng vài chục triệu hay vài trăm triệu Bạn sợ không trả nổi Ngân Hàng. Nhưng khi bạn vay vài chục tỷ hay vài trăm tỷ thì Ngân hàng vô cùng sợ bạn.

Thậm chí họ lo cho an nguy của bạn còn hơn cả công ty Bảo hiểm lo cho bạn.

 Vậy cho nên, Nỗi sợ sẽ chuyển giao khi giá trị tăng lên.

Vậy giá trị của bạn là bao nhiêu ?
Giá trị nỗi sợ của bạn là bao nhiêu ?

Nỗi sợ là điều giúp con người tồn tại sau cả trăm ngàn năm. Sợ thú dữ nên ta đoàn kết săn nó. Sợ cô đơn nên ta cưới nhau. Sợ mệt mỏi nên ta chăm sóc sức khoẻ.

Và sợ rủi ro, sợ con cái bơ vơ, sợ gia đình nheo nhóc, sợ vợ con phải khổ khi họ trả nợ thay ta nên TA CẦN PHẢI CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ.