Breaking News

BHNT là tài sản, không phải tiền tiết kiệm.


BHNT là tài sản, không phải tiền tiết kiệm. Chỉ có tài sản mới cần giữ, tiền tiết kiệm có thể phá bất cứ khi nào. Đó là kinh nghiệm của tôi.

1. BHNT là một món tài sản dùng trước, trả sau. DNBH chấp nhận để khách hàng trả góp trong nhiều năm, có thể sử dụng trọn đời, giá trị sử dụng không bị tiêu hao.
2. Tài sản mới cần bền vững, để được càng lâu càng tốt, để càng lâu càng mong nó có giá trị. Không ai tiết kiệm lâu năm, rất mệt mỏi.
3. BHNT có thể cứu sống cả gia đình trong nguy khó khi người trụ cột phải ngừng nhịp thở. Đó là cả một khối tài sản lớn, tiền bạn đã gửi vào DNBH đóng phí không thể đủ để làm việc đó.
4. BHNT có thể giúp người mắc bệnh hiểm nghèo có tiền kéo dài sự sống, không phải bán nhà, bán xe...Vậy là giữ được tài sản hữu hình bằng tài sản vô hình.
5. Vay nợ mua nhà, mua xe...nếu không muốn tài sản mình mua được bị mang thế chấp hoặc phát mãi khi người đứng ra vay bất khả kháng mất khả năng chi trả, để không gieo gánh nặng nợ nần cho người thân, người vay buộc phải có BHNT để: người thân không phải trả nợ đậy, nhà cửa, xe cộ ...không phải tiêu tan.
6. Gửi tiền ngân hàng mà không có BHNT đảm bảo giữ nguyên tiền gửi, thì tiền ngân hàng có giải quyết nổi biến cố gia đình.
7. Cha mẹ không may dừng bước, ai sẽ nuôi con cái thành người? Chỉ có thể là khối tài sản BHNT mang lại, phí đã đóng nuôi nổi con không?
8. Nếu khách hàng hiểu BHNT là tài sản trị giá bằng cuộc sống của chính mình sẽ không đỏng đảnh, đòi hỏi đủ thứ từ DNBH. Chỉ biết, trả góp đầy đủ DNBH sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình đã được cam kết trong hợp đồng, không những vậy còn đồng ý cho khách hàng nâng cấp tài sản theo thời gian.
9. Một người lo lắng cho tương lai của con không bao giờ để lại tiền cho con. Họ dùng BHNT làm tài sản đảm giá trị cuộc sống để người thân không phải lo lắng tiền bạc khi họ đau ốm, không may ra đi ngoài dự kiến. Tài sản khổng lồ họ tạo ra dù có mang làm từ thiện, đầu tư công ích chứ không bao giờ cho con cháu họ để biến chúng thành những kẻ bơi trong tiền bạc mà làm hỏng các thế hệ tiếp theo. Họ giỏi mà con họ không giỏi nghĩa là tương lai gia đình xuống dốc. Hãy ngẫm về quyết định tài sản của Steve Job, Bill Gate...họ là những người kích hoạt tiềm năng gia đình chứ không ru ngủ gia đình bằng tài sản họ tạo ra.
( Sưu tầm )