Breaking News

Bảo hiểm Bảo Việt thay nhân sự cấp cao

Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) vừa được bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc Tổng công ty thay ông Đỗ Trường Minh - chuyển lên công ty mẹ, đảm nhận vị trí quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.
Ông Nguyễn Xuân Việt (bên phải)Ông Nguyễn Xuân Việt (bên phải)

Như vậy, ban điều hành của Bảo hiểm Bảo Việt hiện tại có 3 người, ngoài ông Việt còn có 2 Phó tổng giám đốc là ông Quách Thành Nam và ông Nguyễn Quang Hưng.

Ông Việt cũng là thành viên Hội đồng thành viên Bảo hiểm Bảo Việt bên cạnh 4 người khác là ông Phan Kim Bằng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Quách Thành Nam, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Shuichi Sakai.

Kết thúc năm 2017, Bảo hiểm Bảo Việt đã cán mốc doanh thu trên 8.000 tỷ đồng. Riêng trong 2017, Bảo hiểm Bảo Việt đã thành lập thêm 6 công ty thành viên, nâng tổng số công ty thành viên trên toàn hệ thống lên con số 79 với 3.000 nhân viên, gần 30.000 đại lý, và gần 700 phòng bảo hiểm khu vực trải rộng khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng công ty cũng vừa tăng vốn điều lệ lên 2.300 tỷ đồng, đồng thời tái cơ cấu theo mô hình quản lý tập trung, đảm bảo hiệu cao trong công tác quản trị rủi ro.

Kim Lan

No comments