Breaking News

HOT: QUY ĐỊNH MỚI về mức đóng bảo hiểm trên tổng thu nhập từ ngày 1/1/2018, ai không biết thiệt thân ráng chịu

Theo quy định của Luật BHXH 2014, từ 01/01/2018 tiền lương th.á.n.g đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ bảo hiểm xã hội (BHXH) (Bộ LĐ-TB&XH), trả lời báo chí như trên tại buổi họp báo của Bộ LĐ-TB&XH diễn ra ngày 20-9.

Quy định về mức đóng bảo hiểm từ ngày 1/1/2018

article20194
Hình minh họa

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, từ 1/1/2018 tiền lương th.á.n.g đóng bảo hiểm xã hội bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định.

Theo đó, luật cũng quy định rõ, phụ cấp lương bao gồm: Các khoản phụ cấp để hỗ trợ điều kiện lao động, tính chất công việc, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút…

Bên cạnh đó có các khoản bổ sung mà doanh nghiệp và người lao động đã thỏa thuận như: các khoản bổ sung xác định được mức tiền rõ ràng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Chẳng hạn, người lao động có mức lương cơ bản 6 triệu đồng, lương hiệu quả công việc 5 triệu đồng, xăng xe, đi lại 1 triệu đồng. Tổng thu nhập của người lao động là 12 triệu đồng/th.á.n.g và doanh nghiệp sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành là 26% của 12 triệu.

Cách xác định tiền lương đóng BHXH

WRnugFk-GRVrkoKg_h8giIoKp11hKmK-1Qljf08iWMCXBNa6Ba2U04jfrJ1rgXbJavlruP_-uS1H71RbtJSbow7GAts-Pbk
Hình minh họa

Thông tin về cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ năm 2018 đối với lao động trong doanh nghiệp , BHXH Việt Nam cho biết với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, từ ngày 01/01/2018, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm (hệ số) và các khoản phụ cấp chức vụ (hệ số), phụ cấp thâm niên vượt khung (%), phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) (%) trên cơ sở mức mức lương cơ sở do Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Với đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, từ 01/01/2018 tiền lương th.á.n.g đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Cụ thể mức lương làm căn cứ đóng BHXH theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng; Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương như: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. Các khoản bổ sung khác không bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.

Theo quy định, từ 01/01/2018, tiền lương th.á.n.g đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Tiền lương th.á.n.g đóng BHXH đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

“ Việc đóng BHXH trên tiền lương thực tế là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu.. mức hưởng sẽ cao hơn”, BHXH Việt Nam khẳng định.

No comments