Breaking News

Đến cuối năm 2017, có tới hơn 9,3 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế

Hơn 9,3 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế (92,8%), cao hơn tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân là 79,69 triệu người (85%); hơn 132 nghìn lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường bộ, 390 nghìn lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường sắt, 3.370 lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường hàng không...

Đến cuối năm 2017, có tới hơn 9,3 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế

Những con số trên vừa được chia sẻ trong cuộc họp của Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi diễn ra chiều 19/12.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2017, cả nước có hơn 10 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 10,95% dân số; so với năm 2016, tăng 115.100 người. 

Trong đó, có 1,9 triệu người từ 80 tuổi trở lên (chiếm 18,7% tổng số người cao tuổi); hơn 2 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; hơn 1,6 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; khoảng 1,4 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp người có công.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan cho biết, trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017, các địa phương vận động được 164,4 tỷ đồng; tổ chức được 56.095 lần khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 2,1 triệu người; tổ chức 24.980 hoạt động thể dục thể thao, với hơn 1,6 triệu người cao tuổi tham gia.

Về công tác chăm sóc sức khoẻ, có 912.357 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một năm/lần do trạm Y tế xã tổ chức; hơn 1,2 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 61.609 lượt người cao tuổi bị bệnh nặng được nhân viên y tế đến nhà chăm sóc; 202.377 lượt người cao tuổi được phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Cả nước có trên 71.000 câu lạc bộ về văn hóa, thể dục, thể thao thu hút 3 triệu người cao tuổi tham gia. Các loại quỹ của người cao tuổi ở các cấp tiếp tục có sự tăng trưởng, góp phần tích cực chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Cả nước có 9.617/11.161 xã, phường, thị trấn trong cả nước xây dựng được quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

No comments