Breaking News

BHNT - Nghịch lý đời thường

Hai hình ảnh đều là khám bệnh điều gì tạo nên sự khác biệt❓❓
1) Khám bệnh cho người ( không có bất kì Bảo Hiểm nào: Y Tế, BHNT...)
2) Khám bệnh cho xe ( Có BH trách nhiệm dân sự hay BH vật chất của xe...)
➡️➡️Cả hai hình thức khám đều phải thanh toán tiền cho cơ sở khám chữa bệnh.
🆘🆘🆘 Tuy nhiên ‼️‼️‼️
 ✅Hình thức 1: Phải bỏ tiền túi ra không được nhận  từ sự hỗ trợ ở bất kì của một tổ chức y tế nào ngoài tổ chức từ thiện nếu có, để chữa trị cho chính BẢN THÂN mình( Cân nhắc tới lui có nên mua BH Y tế hay kể cả BH Nhân Thọ...)
 ✅ Hình thức 2: Có tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm và bỏ tiền ra thăm khám chữa chị cho chính  CON XE của mình ( bởi trước khi mua xe chủ nhân lo bỏ tiền ra mua BH cho xe ngay và liền)
🎄🎄Trong khi đó đối với loại xe cơ giới thì Luật BH có tới 4 hình thức bảo hiểm cho xe.
🎄🎄Đối với người thì Luật cũng có khá nhiều hình thức BH dành cho con người.
↘️Tuy nhiên hầu như mọi người thường quan tâm tới TÀI SẢN hơn là quan tâm tới chính CON NGƯỜI làm ra tài sản.

No comments