Breaking News

Thị trường bảo hiểm đón thêm một nhà môi giới

Công ty cổ phần Môi giới Bảo hiểm GiNET Việt Nam (GiNET Việt Nam) vừa chính thức được Bộ tài chính cấp phép hoạt động.

Thị trường bảo hiểm đón thêm một nhà môi giới

Thương hiệu GiNET trước đó đã được biết đến như một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối bảo hiểm trực tuyến với trên 40.000 khách hàng hiện hữu, cổng thông tin điện tử chuyên ngành bảo hiểm (webbaohiem.net), đồng thời là đại diện ủy quyền của học viện đào tạo bảo hiểm Úc-New Zealand tại Việt Nam với nhiều khóa đạo tạo chuyên ngành bảo hiểm trên thị trường.

Việc nhận giấy phép môi giới bảo hiểm sẽ giúp GiNET mở rộng các hoạt động tư vấn chuyên sâu hướng tới các khách hàng doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, các doanh nghiệp, dự án lớn trong nước có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp.

Tại các thị trường bảo hiểm phát triển, việc thu xếp bảo hiểm qua kênh môi giới bảo hiểm khá thông dụng và chiếm một tỷ lệ lớn. Tại đây, các nhà môi giới bảo hiểm là những tổ chức có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các công ty bảo hiểm nên các chương trình bảo hiểm được thiết kế thông qua nhà môi giới có được những điều khoản, điều kiện cạnh tranh, dịch vụ hỗ trợ tốt.

Trong một số trường hợp, công ty môi giới còn là người đại diện và bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi thiết kế và thu xếp các chương trình bảo hiểm và theo thông lệ quốc tế, khách hàng sử dụng dịch vụ môi giới không phải trả phí tư vấn.

Tại Việt Nam, theo tổng hợp của GiNET Việt Nam, hiện có 13 công ty môi giới bảo hiểm với tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2016 là trên 7.000 tỷ đồng.

Kim Lan


No comments