Breaking News

Quý I/2018 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng Thẻ điện tử tại Hà Nội và Hải Dương

Ngày 18/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá kết quả công tác thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. 
Toàn cảnh buổi tổng kết về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưuToàn cảnh buổi tổng kết về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu

Trước đó, từ tháng 5/2017, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện đã thực hiện thí điểm ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt tại huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) và huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương).

Đến nay, phía Bưu điện đã phát hành được 19.086 Thẻ chi trả lương hưu điện tử (Hà Nội 15.964 thẻ, Hải Dương 3.122 thẻ), trong đó có 14.971 thẻ có ảnh. 

Để phát hành Thẻ chi trả, cơ quan BHXH đã cung cấp dữ liệu thông tin của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để làm cơ sở phát hành thẻ và thực hiện quản lý người hưởng. Hiện nay, Bưu điện đang tiếp tục tiến hành chụp ảnh người hưởng, bổ sung thông tin để hoàn thiện dữ liệu người hưởng, đảm bảo khi người hưởng làm thủ tục nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng chỉ cần sử dụng Thẻ chi trả...

Theo đánh giá của BHXH, mặc dù còn một số hạn chế, tồn tại nhất định nhưng phương án này đã cho thấy hiệu quả rõ nét, nhất là góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, linh hoạt về thời gian, địa điểm nhận tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng, được hầu hết người hưởng đồng tình, đánh giá cao. Mặt khác, giúp cơ quan Bưu điện và BHXH quản lý được chính xác thông tin người hưởng trên hệ thống CNTT.

Từ kết quả thí điểm, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện đã thống nhất sẽ mở rộng thí điểm trên toàn TP Hà Nội và tỉnh Hải Dương trong quý I/2018. 

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thí điểm, cập nhật dữ liệu người hưởng; kịp thời cung cấp cho Bưu điện để quản lý người hưởng và cấp Thẻ chi trả. Tổng Công ty Bưu điện chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT, đào tạo nhân lực đảm bảo khắc phục các tồn tại, hạn chế. 

Đồng thời, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người hưởng về nguyện vọng nhận tiền qua các hình thức: Tài khoản cá nhân, tiền mặt, sử dụng Thẻ chi trả. Đẩy mạnh tuyên truyền đến người hưởng về hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt qua Thẻ chi trả. 

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các tỉnh đủ điều kiện triển khai để BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện thống nhất lựa chọn mở rộng phương án nêu trên ra các địa bàn khác.

Hiếu Quỳnh

No comments