Breaking News

Đóng bảo hiểm như thế nào để được hưởng chế độ thai sản
Rất nhiều người không nắm rõ quy định đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản, dẫn đến khi chị em phụ nữ mang thai bị mất chế độ khi không đáp ứng đủ điều kiện. Hiểu rõ cách tính thời gian đóng bảo hiểm hưởng chế độ thai sản mới không bị mất quyền lợi của mình.


Đối với những chị em phụ nữ làm việc trong môi trường như trong các công ty, tổ chức, thì chế độ bảo hiểm xã hội là một chế độ bắt buộc. Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bạn sẽ được hưởng các chế độ: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, và đặc biệt có chế độ thai sản. Tuy nhiên, đối với chế độ thai sản, chị em cần đảm bảo những điều kiện nhất định.
Bảo hiểm thai sản là chế độ đi kèm khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Quy định về chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Lao động nữ mang thai

b) Lao động nữ sinh con

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

e) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

f) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

2. Người lao động quy định tại các trường hợp b,c,d phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

3. Người lao động là lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động theo trường hợp 2,3 mà chấm dứt hợp đồng lao động làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.
Đóng bảo hiểm xã hội như thế nào để được hưởng chế độ thai sản?

Căn cứ vào quy định, thì để người đóng bảo hiểm được hưởng bảo hiểm thai sản khi sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.Hãy tuân theo quy định khi tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản

Từ quy định trên có thể thấy, việc đóng bảo hiểm không liên tục (ngắt quãng ) không làm người đóng bảo hiểm bị mất chế độ thai sản nếu người đóng vẫn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên.

Trường hợp chuyển công tác từ công ty này sang công ty khác nhưng bị đóng bảo hiểm ngắt quãng trước khi sinh và vẫn đảm bảo đóng đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì vẫn được hưởng chế độ thai sản bình thường.

Trong trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương hàng tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con, cụ thể: lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Ngoài ra, trong trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Trong trường hợp này thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tín đến thời điểm nhận con.

Như vậy, không quan trọng thời điểm người lao động đóng bảo hiểm xã hội là trước hay sau khi mang thai, miễn là kể từ thời điểm tham gia đến lúc sinh con đóng bảo hiểm đủ thời gian theo quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, chế độ thai sản chỉ áp dụng với việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất mà không được hưởng chế độ thai sản nêu trên.

Khi tham gia bảo hiểm thai sản, ngoài những quyền lợi và quy định trên, rất nhiều chị em vẫn còn thắc mắc các vấn đề như: bảo hiểm thai sản có giới hạn tiền phòng hay không? Nếu tôi chọn dịch vụ sinh trọn gói ở bệnh viện thì bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?

Nắm rõ cách tính toán thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản, người lao động mới có thể bảo vệ quyền lợi của chính mình. Mang thai là khoảng thời gian rất nhiều khó khăn, chính vì vậy việc đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ sẽ đảm bảo cho mẹ và bé được hưởng những đặc quyền tốt nhất.