Breaking News

Hà Nội đã phát hành thí điểm 15.964 Thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH

Thực hiện thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt, thời gian vừa qua, BHXH thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai thí điểm làm Thẻ chi trả cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt hiện đang quản lý trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Hà Nội đã phát hành thí điểm 15.964 Thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH

Đến tháng 10/2017 đã phát hành và thực hiện chi trả qua thẻ cho 15.964 thẻ trên tổng số 16.022 người hưởng (đạt tỷ lệ 99,6%). Việc chi trả được thực hiện tại 41 điểm chi trả từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng. Sau thời gian chi trả tại các điểm chi trả, Bưu điện huyện Thanh Trì tiếp tục chi trả tại trụ sở Bưu điện huyện Thanh Trì.

Việc sử dụng Thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt đã góp phần đáp ứng được yêu cầu của công tác cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện Chính phủ điện tử.

Toàn bộ hình ảnh, thông tin người hưởng nếu được tích hợp, lưu trữ trong Thẻ chi trả chính xác, đầy đủ, kịp thời sẽ hỗ trợ cho cơ quan quản lý người hưởng thực hiện hiệu quả công tác quản lý chi trả và tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH.

PV

No comments