Breaking News

Bảo Việt chia sẻ sáng kiến triển khai các mục tiêu phát triển bền vững

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2017 (VCSF 2017), đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã tham gia chia sẻ với tư cách diễn giả về những sáng kiến và kinh nghiệm trong việc gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

bao viet
Đại diện Bảo Việt chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Báo cáo tích hợp, Báo cáo phát triển bền vững (World Class) trong diễn đàn ASRS khu vực Châu Á tại Singapore tháng 9/2017
Đồng thời, đại diện Bảo Việt cũng chia sẻ việc xây dựng báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI Standards nhằm lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Cụ thể, tại diễn đàn, đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã tham gia phiên tọa đàm chia sẻ các sáng kiến của doanh nghiệp trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc bao gồm: Cách thức tiếp cận và gắn kết các mục tiêu SDGs trong định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp; kế hoạch triển khai SDGs trong chuỗi giá trị; các kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ và cơ quan hữu quan nhằm góp phần tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các Mục tiêu SDGs tại Việt Nam - xu hướng đang trở thành tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Ông Trần Huy Trung, Phó Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động, Thành viên Ban chỉ đạo Thường trực về phát triển bền vững Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ “Trong khuôn khổ Diễn đàn VCSF năm nay, thông qua việc chia sẻ về thực tiễn gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs) trong định hướng chiến lược phát triển và kinh nghiệm tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững (GRI Standards), Bảo Việt mong muốn góp phần chung tay cùng Chính phủ và các cơ quan hữu quan đưa hoạt động phát triển bền vững đi vào thực chất, đồng thời lan tỏa các giá trị bền vững tới cộng đồng doanh nghiệp Việt”.
Diễn đàn VCSF 2017 là nơi quy tụ của các khách mời đặc biệt thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, các lãnh đạo, đại diện cấp cao của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cùng các lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cũng như các sáng kiến về kinh doanh bền vững.
Qua các phần thảo luận, các doanh nghiệp đã có thêm thông tin hữu ích về các giải pháp kinh doanh sáng tạo, hiểu rõ hơn về những cam kết từ phía doanh nghiệp, Chính phủ và các tổ chức xã hội về tăng cường hợp tác nhằm thực hiện SDGs tại Việt Nam, góp phần giải quyết hiệu quả các thách thức phát triển bền vững tại doanh nghiệp của mình./.