Breaking News

Bảo Minh bảo hiểm dự án nhiệt điện Sông Hậu 1

Tin từ Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh), đơn vị thành viên là Công ty Bảo Minh Bến Thành và Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 vừa ký Hợp đồng “Bảo hiểm xây dựng lắp đặt công trình (CAR) sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu”. 
Đại diện 2 bên ký kết Hợp đồng cho Bảo hiểm dự án nhiệt điện Sông Hậu

 Đại diện 2 bên ký kết Hợp đồng cho Bảo hiểm dự án nhiệt điện Sông Hậu

Theo đó, Bảo Minh sẽ cung cấp gói bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng lắp đặt, bao gồm trị giá của công trình và trách nhiệm đối với bên thứ ba của công trình xây dựng/lắp đặt sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực sông Hậu. 

Tổng giá trị bảo hiểm của giai đoạn 1 là 280 tỷ đồng, thời hạn bảo hiểm trong vòng 660 ngày.

Hạng mục Xây dựng lắp đặt công trình (CAR) sân phân phối 500 kV là một hạng mục quan trọng của Nhà máy Nhiệt điện sông Hậu 1- một dự án nằm trong tổng thể Trung tâm Điện lực sông Hậu. 

Nhà máy được xây dựng tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, công suất 1.200 MW gồm hai tổ máy, do PVN làm chủ đầu tư và Lilama làm tổng thầu EPC.

Kim Lan

No comments