Breaking News

MƯỜI MỘT ĐIỀU NÊN & KHÔNG NÊN CỦA TƯ VẤN BẢO HIỂM


Thứ nhất là không được kết luận khách hàng sai, bậy nhất là phán khách hàng ngu. Cùng lắm thì chúng ta cho rằng họ giỏi giang trong lĩnh vực của họ còn bảo hiểm là một lĩnh vực chuyên môn của chúng ta.

Thứ hai là hãy nói một cách khôi hài với những lời bình dị, gần gũi, miễn là đừng nói tùy tiện, lố lăng.

Thứ ba là yêu thương khách hàng, chỉ có như vậy chúng ta mới có thái độ tốt để kiên trì "bám sát", tư vấn đúng và đủ, chia sẻ giải pháp tối ưu bằng cách đặt ra những tình huống có thể xảy ra trong tương lai.

Thứ tư là ngắn gọn đứng trên quan điểm của khách hàng, sử dụng chính vấn đề của khách hàng để tư vấn.

Thứ năm là không áp đặt suy nghĩ của mình lên quan điểm của người khác.

Thứ sáu, luôn quan sát phản ứng và diễn biến tâm lý của khách hàng.

Thứ bảy, chúng ta tóm tắt những gì mình chia sẻ trên giấy để khách hàng mắt thấy, tai nghe và dễ tập trung với quan điểm.

Thứ tám là hỏi khéo léo để khách hàng đáp, khơi gợi để khách hàng hỏi.

Thứ chín là quan sát tín hiệu để chốt hợp đồng đúng lúc.

Thứ mười là phải chỉnh chu, chuyên nghiệp và không gặp đâu cũng thao thao hoặc mời gọi bảo hiểm như bán hàng rong.

Thứ mười một, luôn khiêm tốn học hỏi khách hàng.
Chúc thành công!
(Suu Tầm)