Breaking News

BHNT - CHUYỂN GIAO BIẾN CỐ : BẢO VỆ MÁY IN TIỀN !

"Người nhiều tiền còn cảm thấy khó khăn trước biến cố tài chính trong đời chứ đừng nói gì đến người ít tiền. Vì thế ai cũng cần có bảo hiểm"
Khi chúng ta hiểu rõ giá trị đích thực của bảo hiểm, hiểu được nguồn gốc ra đời của bảo hiểm, hiểu được sử dụng bảo hiểm chúng ta có lợi ích gì?
Thì chắc chắn chúng ta sẽ nhanh chóng trang bị cho chính mình những gói bảo hiểm phù hợp.
Bởi vì sao?
- Vì thuyền to thì sóng lớn,
- Vì có nắng sẽ có mưa,
-Vì có ánh sáng sẽ có bóng tối,
- Vì có được sẽ có mất,
- Vì có hạnh phúc sẽ có thương đau,
- Vì không một ai có thể biết được chuyện gì xảy ra ở ngày mai,
- Vì ngày mai chưa chắc gì đã đến,
...
Và vì một điều chắc chắn không một ai có thể kiểm soát được rủi ro.
Nên để giảm đi một phần khó khăn trong những BIẾN CỐ VỀ TÀI CHÍNH, thì việc nên làm duy nhất là CHUYỂN GIAO BIẾN CỐ,
Có thể chúng ta chưa tưởng tượng được những biến cố như thế nào?
Đó là một chiếc máy in tiền – Người trụ cột, gặp phải biến cố tạm thời không in được tiền nữa, cần tiền để sửa chữa và cũng có thể chiếc máy đó vĩnh viễn không in được tiền nữa…Đó là những bệnh tật, những tai nạn, những ra đi đột ngột của người trụ cột.
Cho nên, dù chúng ta giàu hay nghèo, ít tiền hay nhiều tiền, điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã CHUYỂN GIAO RỦI RO trong khả năng tài chính của mình. Để chính chúng ta và người thân yêu không quá khó khăn khi đối diện với BIẾN CỐ TÀI CHÍNH.


( Suu Tam )