Breaking News

Bảo Việt nhân thọ triển khai thêm 2 sản phẩm sức khỏe và tai nạn


Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ vừa  chính thức triển khai 2 sản phẩm bổ trợ mới cho người tham gia bảo hiểm là “Bảo hiểm chăm sóc y tế” và “Bảo hiểm tai nạn toàn diện” 
Bảo Việt nhân thọ triển khai thêm 2 sản phẩm sức khỏe và tai nạn
Với nhiều quyền lợi ưu việt, 2 sàn phẩm mới sẽ giúp người tham gia bảo hiểm đối phó với những khó khăn có thể phát sinh do các chi phí liên quan tới điều trị y tế về sức khỏe và tai nạn, đồng thời có điều kiện để hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn và được bảo vệ cao trước những rủi ro tai nạn. 
Hai sản phẩm bổ trợ này có thể linh hoạt kết hợp với mọi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chính khác của Bảo Việt Nhân thọ, giúp người tham gia bảo hiểm có sự lựa chọn đa dạng hơn để đáp ứng những nhu cầu riêng của mỗi khách hàng.
Sản phẩm “Bảo hiểm Tai nạn toàn diện” bảo hiểm cho 6 nhóm rủi ro phổ biến, 15 rủi ro thương tật vĩnh viễn do tai nạn với mức bảo vệ cao, từ thương tật các bộ phận nhỏ (điếc một tai) cho tới những rủi ro thương tật lớn hơn và đặc biệt không hạn chế số lần chi trả cho rủi ro thương tật.
Đồng thời, sản phẩm còn bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn phổ biến khác như bỏng, chấn thương sọ não, thương tật bộ phận cho tới những rủi ro nghiêm trọng như tử vong, thương tật toàn bộ. Sản phẩm này mở rộng độ tuổi tham gia bảo hiểm từ 0 – 60 tuổi… 
Trong khi đó, sản phẩm “Bảo hiểm chăm sóc y tế” mang đến quyền lợi hỗ trợ rất cao về viện phí cùng với quyền lợi hỗ trợ vận chuyển cấp cứu, trợ cấp phẫu thuật, cho phép khách hàng có thể được hưởng mức nằm viện thông thường lên đến 2 triệu đồng/ngày và nằm viện đặc biệt lên đến 4 triệu/ngày giúp chi trả cho các chi phí nằm viện điều trị bệnh tật hay tai nạn.
Tổng số ngày nằm viện được chi trả lên tới 100 ngày trong mỗi 12 tháng với nằm viện thông thường, và tối đa 300 ngày nằm viện tại khoa hồi sức tích cực trong suốt thời hạn bảo hiểm…


N.Lan