Breaking News

Bảo Minh hợp tác với bảo hiểm KB Hàn Quốc

Bảo Minh và Công ty Bảo hiểm KB (Hàn Quốc) vừa ký kết bản ghi nhớ (MOU) về sự hợp tác giữa hai bên.
Bảo Minh hợp tác với bảo hiểm KB Hàn Quốc

Theo ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT Bảo Minh, sự hợp tác ngày hôm nay giữa Bảo Minh và KB được hy vọng sẽ mở ra một trang mới trong việc mở rộng hợp tác kinh doanh dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và nỗ lực giữa các bên.

Được thành lập năm 1959, Công ty Bảo hiểm KB chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ với tổng số vốn 30 tỷ won (tương đương 26,7 triệu USD ), tổng tài sản 28.660 tỷ won (tương đương 25.589 triệu USD).

Được biết, 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Minh đạt 1.837 tỷ đồng tăng trưởng 14,10% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.624 tỷ đồng tăng trưởng 12,44%.

N.Lan

No comments