Breaking News

Tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi nguồn lực điều trị HIV/AIDS sang quỹ Bảo hiểm y tế

Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT). 
Một buổi hội thảo nhằm tháo gỡ khó khăn khi chuyển đổi nguồn lực điều trị HIV/AIDS sang quỹ Bảo hiểm y tếMột buổi hội thảo nhằm tháo gỡ khó khăn khi chuyển đổi nguồn lực điều trị HIV/AIDS sang quỹ Bảo hiểm y tế

Để thực hiện Quyết định trên, Thủ tướng đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí các nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV, để đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ tham gia BHYT của người nhiễm mới đạt trên 50%.

Thực hiện chỉ đạo này, nhiều địa phương đã cân đối ngân sách để mua BHYT cấp cho người nhiễm HIV. 

Đồng thời, Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế cũng đang rà soát nhu cầu BHYT cho người nhiễm HIV tại một số tỉnh khó khăn, để dùng nguồn kinh phí viện trợ quốc tế hỗ trợ trong thời gian đầu mới chuyển đổi nguồn lực.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến tháng 6/2017, cả nước có khoảng 82% cơ sở điều trị HIV thuộc bệnh viện và trung tâm y tế 2 chức năng; 43 cơ sở điều trị thuộc trung tâm y tế 1 chức năng tại 9 tỉnh/thành phố đã ký được hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Có 9/29 trung tâm phòng chống HIV ký được hợp đồng và 5/9 trung tâm đang cung cấp dịch vụ qua BHYT. Vẫn còn 20 tỉnh có cơ sở điều trị nằm trong trung tâm phòng chống HIV chưa thực hiện ký hợp đồng với cơ quan BHXH để khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS…

Việc tháo gỡ khó khăn khi chuyển đổi nguồn lực điều trị HIV/AIDS sang quỹ Bảo hiểm y tế đang được BHXH phối hợp với các cơ quan chức năng y tế thực hiện.

Hiếu Quỳnh

No comments