Breaking News

Sun Life Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 1.520 tỷ đồng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) vừa chính thức được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 1.520 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC8/KDBH.
Sun Life Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 1.520 tỷ đồng

Sun Life Việt Nam là công ty tiên phong và dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí, phục vụ cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sun Life Việt Nam đã đưa vào 12 Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng, Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng theo mô hình mới, hiện đại tại các tỉnh thành trọng điểm trên cả nước.

Với việc tăng vốn điều lệ lần này, Sun Life Việt Nam vừa nâng cao sức mạnh tài chính cũng như cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Kim Lan

No comments