Breaking News

Công an Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Ngày 21/8, tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, giai đoạn 2017-2022, BHXH TP. Hà Nội cho biết, đã chủ động trao đổi với Công an TP. Hà Nội xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung phối hợp giữa hai đơn vị.
Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ với người lao động.Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ với người lao động.

Trước đó, qua 5 năm (2012-2017) thực hiện Quy chế phối hợp giữa BHXH và Công an TP. Hà Nội đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp.

Hai đơn vị, trong đó chủ công của Công an TP Hà Nội là Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về thu nộp BHXH của các đơn vị sử dụng lao động, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nợ đọng BHXH, thông tin công tác xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT...

Các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành hoạt động rất hiệu quả, khiến việc chây ỳ đóng BHXH giảm đáng kể, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2014, cơ quan chức năng thu hồi trên 30 tỷ đồng nợ đọng, thì 5 tháng đầu năm 2017, cơ quan BHXH chỉ phải tổ chức kiểm tra, xử lý 8 đơn vị cố tình chây ỳ, nợ đóng BHXH, thu hồi được 7,8 tỷ đồng nợ đọng...

Thời gian tới, BHXH TP. Hà Nội tiếp tục chủ động phối hợp với Công an TP và các ngành đẩy mạnh tuyên truyền tới các đơn vị, tổ chức và cá nhân về pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường phối hợp thanh, kiểm tra tại các đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; đơn vị có dấu hiệu vi phạm Luật BHXH, BHYT để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Anh Hiếu

No comments