Breaking News

Prudential chi trả hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng tại Hưng YênPrudential văn phòng Hưng Yên 1 vừa tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Lê Anh Đức. 
Prudential  chi trả hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng tại Hưng Yên
Anh Lê Anh Đức tham gia 3 hợp đồng bảo hiểm của Prudential. Trong đó, có 2 hợp đồng anh Đức mua cho chính bản thân mình với mức phí đóng lần lượt là 4.129.100 đồng/năm cho hợp đồng Phú An Khang Hưu Trí kể từ ngày 29/2/2008 và mức phí 41.167.400 đồng/năm cho hợp đồng Phú Toàn Gia Hưng Thịnh kể từ ngày 29/12/2015. 
Ngoài ra, anh Đức tham gia với vai trò người được bảo hiểm từ bỏ thu phí trong hợp đồng Phú Thành Tài mua cho con gái với mức phí là 1.519.800 đồng/năm. 
Ngày 7/4/2017, khách hàng Đức không may qua đời do bị cảm. Ngay khi gia đình khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Công ty Prudential đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục để chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với trị giá 1.078.772.500 đồng. 
Đối với hợp đồng mua cho con gái, Prudential sẽ chịu trách nhiệm đóng phí cho hợp đồng này đến hết thời hạn của sản phẩm từ bỏ thu phí.
Bên cạnh đó, hợp đồng này còn có thêm quyền lợi Hỗ trợ kinh phí học Phổ thông, với số tiền 3.400.000 đồng/năm, gia đình khách hàng sẽ bắt đầu nhận vào ngày 20/2/2018 cho đến khi con gái tròn 18 tuổi.   
Được biết, năm 2016, Prudential đã thực hiện chi trả 4.267 tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, kết thúc năm 2016, Prudential tiếp tục dẫn đầu về số tiền chi trả bảo hiểm nhân thọ trong toàn ngành và liên tục giữ vị trí dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ. 
Riêng tại tỉnh Hưng Yên, tính đến 31/12/2016, Prudential đã thực hiện chi trả bảo hiểm với tổng số tiền lên đến gần 11 tỷ đồng.
G.Linh