Breaking News

Câu chuyện mở đường ...


Này Đại Sư ta thấy các hòa thượng khác đều tụng kinh niệm Phật ,ngồi thiền ...sao ngài không làm giống họ 


Này thí chủ à bần tăng cả đời chỉ biết mỗi việc mở đường 


Nơi đây núi rừng hoang vắng chỉ có muôn thú quanh năm không một bóng người Ngài mở để làm gì ,và mở được lâu chưa? 

Ta cũng không biết mở để làm gì cũng chẳng biết mở được bao lâu ,ta chỉ nhớ từ hồi lục căn của của ta vẫn còn nhanh nhạy đến bây giờ như ngọn đèn dầu tàn. 

Umk....?

Mỗi một người trên thế gian từ khi họ sinh ra đến lúc chết đi họ đều lựa chọn cho mình một lối đi riêng ,dốc đá hay bằng phẳng thảy đều có sai khác nhưng điểm chung là họ cũng sẽ đến một nơi ,nhanh hay chậm đều phụ thuộc ở nơi họ ,bần tăng chỉ là kẻ mở đường ,còn đi hay không bần tăng cũng không quản 

Đường mở xong rồi Ngài định thế nào ,định đến nơi khác mở đường tiếp hay nghĩ dưỡng tịnh tu 

Ta chẳng có dự định nào cả ,vốn chẳng từng đến thì đi cái nỗi gì .

Sau khi chết Ngài có tâm nguyện gì không ,nếu gíup được Độ Mỗ quýêt không từ nan.

Tâm thì không có, nguyện thì còn một sự ,phàm sở hữu thân tứ đại do duyên mà đến tận duyên liền đi đất trả về đất nước trở về nước gío bụi lại hòan gío bụi ,bần tăng chỉ có một yêu cầu .

Xin Đại Sư cứ nói ..

Sau khi hỏa táng bần tăng phiền thí chủ hảy đem tro cốt của bần tăng vo viên với mật ong thả suống biển để gieo duyên với thủy tộc ,phần còn lại hãy đem rải khắp con đường mà bần tăng đả mở .

Có ý gì chăng...?

Để làm nhân cho vạn vật sinh tồn ...?

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

st

No comments