Breaking News

6 tháng, số thu toàn ngành bảo hiểm xã hội đạt 140.304 tỷ đồng

Mới đây, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 7/2017 với sự chủ trì của ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Theo báo cáo tại Hội nghị, đến hết tháng 6/2017, số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 13 triệu người, bảo hiểm thất nghiệp hơn 11 triệu người, bảo hiểm xã hội 241 nghìn người và bảo hiểm y tế hơn 76 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 82,19% dân số cả nước.
6 tháng đầu năm 2017, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã tiếp nhận 75,9 triệu hồ sơ điện tử với số tiền đề nghị thanh toán trên 39.304 tỷ đồng, tăng 9,5 triệu lượt khám chữa bệnh (14,3%) và trên 10 ngàn tỷ đồng (30,1%) so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, 56 tỉnh chi vượt quỹ khám chữa bệnh được sử dụng 6 tháng đầu năm trên 8.480 tỷ đồng, các tỉnh có số chi vượt quỹ lớn là Nghệ An (627,2 tỷ - vượt 65% quỹ), Thanh Hóa (595,6 tỷ - vượt 52% quỹ), Quảng Nam (411,2 tỷ - vượt 82% quỹ), Quảng Ninh (288,8 tỷ - vượt 54% quỹ), Hải Dương (283,6 tỷ - vượt 44% quỹ), Hà Tĩnh (208,4 tỷ - vượt 55% quỹ).
 Số thu toàn ngành Bảo hiểm xã hội 6 tháng đầu năm là 140.304 tỷ đồng đạt 49,53% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017
Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 75,6 triệu, tăng hơn 6,7 triệu so với cùng kỳ năm trước. Toàn quốc gia tăng chi bình quân/thẻ so với cùng kỳ là 21%, 33 tỉnh tăng trên 20%, trong đó Lạng Sơn, Bình Phước, Đắc Nông tăng trên 70%, Quảng Ngãi, Điện Biên, Kon Tum trên 60%. 
Chi bình quân ngoại trú tại Phú Thọ, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa cao gấp 1,5 đến 2,16 lần toàn quốc. Ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Cần Thơ đều có mức chi bình quân đợt điều trị nội trú cao hơn bình quân toàn quốc...

Số thu toàn ngành Bảo hiểm xã hội là 140.304 tỷ đồng, đạt 49,53% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017, tăng 24.408 tỷ đồng (21,06%) so với cùng kỳ năm 2016, trong đó thu Bảo hiểm xã hội 98.067 tỷ đồng, thu Bảo hiểm tự nguyện 6.254 tỷ đồng, thu Bảo hiểm y tế 35.983 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã giải quyết chế độ cho 4,49 triệu lượt người. Trong đó, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 62.041 lượt người; giải quyết trợ cấp một lần 326.953 lượt người; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe hơn 4 triệu lượt người.

Toàn ngành ước chi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là 123.652 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó chi Bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách 21.313 tỷ đồng, chi bảo hiểm xã hội từ Quỹ Bảo hiểm xã hội 60.826 tỷ đồng, chi từ Quỹ Bảo hiểm tự nhiên 2.901 tỷ đồng và chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế 39.199 tỷ đồng.
6 tháng cuối năm 2017, toàn ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như: tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư về kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; triển khai Đề án “Lộ trình tiến tới phát triển ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012- 2015 và 2020”, Đề án “Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2013- 2020”; tổ chức thực hiện các Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn...

 56 tỉnh chi vượt quỹ khám chữa bệnh được sử dụng 6 tháng đầu năm trên 8.480 tỷ đồng, các tỉnh có số chi vượt quỹ lớn là Nghệ An (627,2 tỷ - vượt 65% quỹ), Thanh Hóa (595,6 tỷ - vượt 52% quỹ), Quảng Nam (411,2 tỷ - vượt 82% quỹ)...   

No comments