Breaking News

Đón đầu thị trường tăng trưởng mạnh, 8 doanh nghiệp bảo hiểm tăng vốn hơn 4.000 tỷ đồng

Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp DN gia tăng năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh ngày càng tăng.
Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) cho thấy, năm 2016 đã có 8 DN bảo hiểm nhân thọ hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 4.074 tỷ đồng.
Cụ thể, Manulife tăng từ 975 tỷ đồng lên 1.820 tỷ đồng; Dai-ichi tăng từ 1.141 tỷ đồng lên 1.767 tỷ đồng; Chubb Life tăng từ 1.019 tỷ đồng lên 1.165 tỷ đồng; Prévoir tăng từ 800 tỷ đồng lên 1.079 tỷ đồng; FWD tăng từ 1.080 tỷ đồng lên 1.130 tỷ đồng; Cathay tăng từ 2.007 tỷ đồng lên 3.343 tỷ đồng; Generali tăng từ 1.651 tỷ đồng lên 2.182 tỷ đồng và Phú Hưng tăng từ 633 tỷ đồng lên 683 tỷ đồng.
Ngoài ra, Dai-ichi, Bảo Việt, FWD và Sun Life đang trong quá trình bổ sung thêm vốn, theo đó, Dai-ichi tăng thêm 1.268 tỷ đồng; Bảo Việt tăng thêm 500 tỷ đồng; FWD tăng thêm 265 tỷ đồng và Sun Life tăng thêm 150 tỷ đồng.
Theo đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp DN gia tăng năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh ngày càng tăng, đồng thời phát triển mạnh các kênh phân phối mới, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc chăm sóc và phục vụ khách hàng, nhằm giúp DN tăng trưởng doanh thu và thị phần.
Báo cáo số liệu từ Cục QLBH cũng cho thấy, DNBH nhân thọ ngày càng lớn mạnh, với tổng tài sản năm 2016 ước đạt 171.828 tỷ đồng, tăng 19,96% so với cùng kỳ.
Đặc biệt, biên khả năng thanh toán (KNTT) của các DNBH nhân thọ đều cao hơn nhiều so với biên KNTT tối thiểu theo quy định của pháp luật; tổng nguồn vốn chủ sở hữu của DNBH nhân thọ năm 2016 ước đạt 29.153 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ; tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 125.858 tỷ đồng, tăng 21,18% so với cùng kỳ.
Trong năm 2016, tổng số tiền đầu tư của các DNBH nhân thọ cũng đã tăng 19,02%, ước đạt 152.123 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 13.268 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ, cơ cấu đầu tư của các DNBH nhân thọ mang tính an toàn với khoảng hơn 65% đầu tư vào trái phiếu chính phủ…/.
Hồng Chi
TBTCO