Breaking News

BHNT - Xách ba lô Lên và Đi ( Tư vấn Bảo Hiểm ) Tiếp Nào !!!


Đồng nghiệp của tôi...
Đứng dậy và bước tiếp thôi!
Sao phải buồn? Sao phải thất vọng?

Họ thích nổi tiếng KỆ HỌ.
Họ lấy được tiền về cũng KỆ HỌ!
Lúc họ gặp rủi ro mình cũng KỆ HỌ đi.
Tiền có bao nhiêu thì tiêu vèo phát cũng hết.
Có thể lúc này họ đang hả hê vì mình chiến thắng nhưng tương lai còn dài lắm.
Chẳng lẽ chỉ vì một người mà ta lại bỏ rơi những người khác sao?
Việt Nam mình hơn 90 triệu dân cơ mà!
Vẫn còn rất nhiều những con người ngoài kia đang cần đến chúng ta đấy.
Chần chừ gì nữa? Xách vali..à quên..xách cặp lên và đi tư vấn thôi!
P/s: Cầu cho cả thế giới luôn khỏe mạnh, sống lâu để chẳng phải cần đến Bảo Hiểm Nhân Thọ và chúng ta được thất nghiệp ^.^
Nguồn: Huyền Nhung Trainer
Tôi trọn vẹn kiếp này tin yêu Bảo Hiểm