Breaking News

BHNT - Bài Thơ Hay Về Bảo Hiểm
Cách đây sáu tháng
Đến thăm chú dì

Bình an vô sự
Sức khỏe bình thường
Gia đình hạnh phúc
Cả chú lẫn dì
Tuổi đời năm mươi
ngồi vui câu chuyện
Cũng bàn gần xa
Lo cho tuổi già
Bây giờ chúng ta
Lương thì không có
Mai kia già yếu
Biết biếu vào đâu
Câu chuyện ban đầu
Xoay quanh bảo hiểm
Nâng lên đặt xuống
Tư vấn rõ ràng
Lợi nhuận gần xa
Chú dì bỏ qua
Lo sợ bị mất
Cố tình phân tích
Chú dì chẳng nghe
Thế là tôi về
Cứ như thường lệ
Tôi lại đến thăm
Nghe dì kể chuyện
Đưa chú đi viện
Bệnh viện trả về
Cái bệnh quái ác
Sao nó đến nhanh
Ung thư vùng họng
Bây giờ hi vọng
Rất là mong manh
Lúc trước nghe anh
Bây giờ đỡ khổ
Nói gì được nữa
Anh bó tay rồi
Chỉ khi chưa cần
Mới làm được thôi
Bây giờ chịu rồi
Hợp đồng bảo hiểm
Chỉ khi chưa cần
Thương chú dì lăm
Nhưng muộn mất rồi!!!


(Theo Xuân Lập)